BLIV MEDLEM

Opstartsmøde og stiftende generalforsamling

Kære familiemedlem i Region Sjælland, 

Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Som frivillig er man med til at gøre en vigtig forskel for de mennesker, der lever med diabetes. I Region Sjælland er der flere en 400 børnefamilie medlemmer af Diabetesforeningen.

Indtil 2018 havde børnefamiliegruppen Region Sjælland en aktiv bestyrelse. Nu er der brug for en ny bestyrelse der kan bane vej for netværk mellem ligesindede i regionen og gennemføre relevante arrangementer for målgruppen.

Diabetesforeningen stiller et beløb til rådighed for bestyrelsens til gennemførelse af initiativer og man vil løbende kunne deltage i kurser og møder arrangeret af Hovedkontoret.

Kom til informationsmøde og spisning og hør nærmere om mulighederne og stil gerne op til den nye bestyrelse. Lokalforeningen i Næstved har bestilt et lokale til afholdelse af generalforsamlingen. Adressen er

Munkebo Farimagsgade 52
4700 Næstved

Aftenens program
Kl. 18:00 Velkommen
Kl. 18:15 Oplæg fra ung leder for cafe for teens med diabetes; ”cafe SUK” i København.
Kl. 18:30 Kort oplæg fra Hovedkontoret om særlige tiltag for børnefamilier.
Kl. 18:45 Drøftelse af hvilke tiltag aftenens deltagere har interesse i. Inklusiv let forplejning.
Kl. 19:30 Stiftende Generalforsamling med valg til en bestyrelse. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af lokale vedtægter
  3. Valg af bestyrelse.
  4. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  5. Valg af en kritisk revisor (bilagskontrollant).
  6. Eventuelt.

Kl. 20:15 Tak for i aften
Kl. 20:30 Bestyrelsen mødes for at aftale næste møde, evt. konstituere sig.

I forhold til forplejning bedes I melde tilbage med antal deltagere, og evt. allergier.
Information sendes til Miriam Munksgaard på: mim@diabetes.dk.

Med venlig hilsen og på gensyn

Diabetesforeningen

Arrangør:

Børnefamiliegrupper

Dato:

Sted:

Munkebo
Farimagsgade 52
4700 Næstved

Kontaktperson:

Miriam Munksgaard

mim@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes