BLIV MEDLEM

Generalforsamling 2021

Dagsordenen
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år
3) Godkendelse af regnskab 2020
4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8. dage før generalforsamlingens afholdelse. (01.02.2020)
5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant
8) Valg af en kritisk revisor
9) Eventuelt
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 2. februar 2021. På tlf.: 61 76 22 76 – mail: odder-samsoe@diabetes.dk.
Foredrag med Joan Skjold vil fortælle om Akupunktur og vores aftale for dig som medlem af lokalforeningen.

Arrangør:

Odder - Samsø

Dato:

  • mandag d. 8. februar 2021 kl. 18:00 - 21:15 Tilmeldingsfrist den 2.februar

Sted:

Pakhuset Odder
Banegårdsgade
8300 Odder

Kontaktperson:

Jan Madsen

+4550588222

odder-samsoe@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes