Børn går over vandhul

Kan selv – for børn i alderen 10-13 år

Tag med på Kan selv-kursus, hvis du er mellem 10 og 13 år og gerne vil lære at styre din diabetes på egen hånd.

Kan selv er et landsdækkende kursus, hvor 32 børn, der alle har diabetes mødes og laver fede aktiviteter sammen.

På et Kan selv-kursus øver du dig i at finde den bedst mulige balance mellem kost, motion og insulin. Her møder du andre børn med diabetes fra hele landet, og I får en masse gode oplevelser sammen.

Hvordan foregår det?

Kurset er lagt an på ”learning by doing”. Undervisningen på kurset er primært oplevelsesbaseret og ikke traditionel tavleundervisning.

Du vil indgå i gruppearbejde, hvor fokus er på erfaringsudveksling. Derudover vil der være aktiviteter som boldspil, udflugter, bålaftener og leg.

Praktisk information

Kurset er bemandet med en kursusleder med pædagogisk baggrund, tre diabetessygeplejersker og fire yngre voksne, der selv har diabetes. Derudover vil der være en vågen nattevagt. 

Pris: 
Der er en egenbetaling på 500 kr. pr. kursusdeltager inklusiv overnatninger og fuld forplejning. Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at deltagergebyret ikke tilbagebetales ved afbud.

Hvornår: 
Den 5. oktober kl. 16.00 til den 8. oktober 2023 kl. 14.00 på Houens Odde ved Kolding.

TILMELDING åbnes senere

Tilmelding til efterårets kurser åbnes lidt senere på året.

Lære At Stå På Egne Ben

Kom og vær med

Som medlem af Diabetesforeningen, har du mulighed for at møde andre familier med børn med diabetes gennem vores tilbud.