1 million kroner til Diabetesforeningen til projekt om ensomhed

Diabetesforeningen fik i starten af juli en god nyhed. Foreningen har fået tildelt en million kroner til projektet ”Sammen hjemmefra” om ensomhed, utryghed eller isolation i hverdagen på grund af covid-19. Midlerne kommer fra Socialstyrelsen, der har uddelt 24,5 millioner kroner i 2020-2021 til ensomhed.

Hjerte
10. juli 2020 | Af Lisbeth Maindahl lma@diabetes.dk

- Diabetesforeningen har ansøgt om midler til et projekt til personer med diabetes, som på grund af covid-19 pandemien oplever utryghed, ensomhed eller isolation eller forværring af disse tilstande. Den 8. juli fik vi en meget glædelig besked fra Danske Handicaporganisationer om, at Diabetesforeningens ansøgning til en indsats mod ensomhed har fået en bevilling på cirka en million kroner, siger Anders Lund Rasmussen, projektleder og rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen.

Anders Lund Rasmussen Portræt
Den 8. juli fik vi en meget glædelig besked fra Danske Handicaporganisationer om, at Diabetesforeningen har fået en bevilling på cirka en million kroner til en indsats mod ensomhed, siger Anders Lund Rasmussen, projektleder og rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen.

Regeringen og Folketinget indgik i april en politisk aftale om at afsætte 24,5 millioner kroner i 2020-2021 til Danske Handicaporganisationer. Beløbet er øremærket til indsatser mod ensomhed. Formålet er, at mennesker med handicap kan vende tilbage til hverdagen og fællesskabet.

Midlerne skal bruges til at sætte opsøgende indsatser i gang for eksempel ved hjælp af telefonisk eller personlig kontakt med blandt andet information om smitterisiko, sociale arrangementer og medlemsrettede aktiviteter.

Konsekvenser af covid-19

Diabetesforeningens projekt ”Sammen Hjemmefra” bliver startet op i august 2020 og varer til udgangen af 2021.

Formålet er at afhjælpe negative psykosociale konsekvenser forårsaget af covid-19, som mange mennesker med diabetes oplever. Det skal ske gennem etablering af mindre fællesskabsgrupper, hvor man mødes online. Deltagerne får mulighed for at danne netværk med andre ligesindede uhindret af geografiske afstande og helbredsmæssige restriktioner.

En fælleskabsgruppe er ikke et behandlingsforløb, men et medmenneskeligt fællesskab, hvor deltagerne kan fortælle deres historier, møde forståelse, dele gode erfaringer og lave online aktiviteter sammen.

- Gruppen skal fungere som støtte til at komme ud af ensomheden og ind i et fællesskab og en mere normal hverdag. Det sker på præmisser, hvor ensomme med diabetes stadig føler, at de kan passe på sig selv uden frygt for smittefare, siger Anders Lund Rasmussen.

-  Vi er utrolig glade for, at der fra politisk side er et bredt fokus på den aktuelle og fremtidige uvisse situation med covid-19, der betyder ekstraordinære udfordringer for mange mennesker med diabetes, siger Anders Lund Rasmussen.

- På samme måde glæder det os meget, at vi fra Danske Handicaporganisationer har fået midler til at etablere en indsats til alle med diabetes, der oplever ensomhed, siger Anders Lund Rasmussen, projektleder.