Mange med diabetes er bekymret for corona

Mange personer med diabetes er bekymrede for at blive smittet med coronavirus og for at blive alvorligt syge, hvis det sker. Det viser ny dansk forskning, Diabetesforeningen har bidraget til. Der skal tages initiativer, der øger trygheden, mener Diabetesforeningen.

Illustration: Bekymret menneske
13. maj 2020 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Når man bliver udnævnt til at tilhøre en gruppe, der har særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis man bliver smittet med coronavirus, har det store konsekvenser. Det viser de første resultater fra et dansk forskningsprojekt, der har kortlagt de psykosociale konsekvenser af coronakrisen hos 1.396 voksne med diabetes.

Over halvdelen (56 procent) frygter at deres diabetes vil medvirke til at de bliver alvorligt syge, hvis de får covid-19, mens 39 procent er bekymret over, at personer med diabetes udnævnes til at være i øget risiko. 28 procent er bange for, at de ikke kan styre deres diabetes, hvis de bliver syge med covid-19.

- Det er helt forståeligt, at personer med diabetes er bekymrede og utrygge på grund af coronakrisen. Det gør det endnu mere vigtigt, at de har mulighed for at handle på deres bekymring og de alvorlige beskeder om øget risiko, som myndigheder og politikere kommer med. Vi har brug for initiativer, der tilbyder handlemuligheder og dermed øger trygheden, siger forskningschef Tanja Thybo fra Diabetesforeningen.

Tanja Thybo Web
En tryg genåbning skal også omfatte muligheder for at handle for dem, der har øget risiko, mener Tanja Thybo.

Tryg genåbning

Tanja Thybo henviser til, at personer med diabetes endnu ikke er omfattet af en aftale om lønkompensation, der gør det muligt for dem at blive hjemme fra arbejde, hvis lægen anbefaler det.

- Resultaterne fra undersøgelsen understreger, der skal tages tiltag, som øger trygheden for personer med diabetes, som nu på tredje måned har fået fortalt, de risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. En god og tryg genåbning af samfundet er også, at ingen med diabetes skal gå på arbejde med ondt i maven, siger Tanja Thybo.

Det er mere end tre uger siden, der blev indgået en politisk aftale, der afsatte 200 millioner kroner til lønkompensation for personer i øget risiko ved covid-19 og deres pårørende, men aftalen er fortsat ikke udmøntet.

Fokus på udfordringer

Undersøgelsen viser, at dem, der oplever de værste bekymringer, er kvinder med type 1-diabetes og personer med følgesygdomme. Også personer, som i forvejen er ramt af diabetesstress og oplever ensomhed, risikerer i højere grad at blive ramt af coronarelaterede bekymringer.

Næsten hver fjerde (24 procent) angiver også bekymring over en eventuel risiko for mangel på diabetesmedicin som insulin, hedder det i den første videnskabelige artikel fra studiet, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetic Medicine.

Diabetesforeningen deltager i undersøgelsen sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet. Det er således personer fra et panel af Diabetesforeningens medlemmer og et patientpanel fra Steno Diabetes Center Copenhagen, der har modtaget og svaret på undersøgelsen.

- Det er flot, at Diabetesforeningens medlemmer på denne måde har været villige til at hjælpe med den vigtige forskning om coronakrisens konsekvenser. Mange har sagt ja til at deltage med meget kort varsel og har svaret på spørgsmålene. Dermed er de med til at sætte fokus på udfordringerne og bidrage til, at vi kan få vigtig viden om det, der betyder noget for personer med diabetes, i denne særlige situation, siger analysekonsulent Kasper Arnskov Nielsen fra Diabetesforeningen, der er en af forfatterne bag den videnskabelige artikel.

De nye resultater er blot de første fra studiet, der er fortsat, mens coronakrisen har varet, og der vil derfor komme flere og mere omfattende analyser om de konsekvenser, coronakrisen har haft for personer med diabetes.