Corona-efterslæb kan dække over følgesygdomme

Færre med type 2-diabetes blev under coronapandemien behandlet på sygehusene. Det kan betyde, at personer med type 2-diabetes går rundt med uopdagede følgesygdomme, frygter Diabetesforeningen. Der er behov for ekstra opmærksomhed, siger forskningschef.

Sygehusskilt
09. august 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Mange opfatter coronapandemien som et overstået kapital, fordi flere og flere vaccineres og restriktionerne lettes. Men konsekvenserne efter de omfattende nedlukninger viser sig fortsat og kan true sundheden for personer med kroniske sygdomme som type 2-diabetes.

Således viser en analyse fra Danske Regioner, at betydeligt færre personer med type 2-diabetes i 2020 var i kontakt med sygehusene, der står for den specialiserede behandling både af diabetes og af de alvorlige følgesygdomme som nyresvigt, hjertekarsygdom og føleforstyrrelser i fødder.

Frygter pukkel

Analysen viser, at 17 procent færre mænd med type 2-diabetes og 22 procent færre kvinder med type 2-diabetes i 2020 var i kontakt med sygehusene sammenlignet med 2018.

Det kan dække over alvorlige uopdagede følgesygdomme, lyder det fra Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo:

- Når færre personer med type 2-diabetes samlet set har været i kontakt med sygehusene i 2020 er det bekymrende, for langt de fleste med type 2-diabetes går hos deres praktiserende læge. Kun komplicerede tilfælde eller personer med følgesygdomme ses typisk på sygehusene. Derfor kan man frygte, at der er en pukkel af personer med type 2-diabetes, der burde være henvist til sygehuset, men ikke er blevet det, siger Tanja Thybo.

Brug for opmærksomhed

Det kan være alvorligt, hvis personer med type 2-diabetes og deres behandlere på grund af coronapandemien ikke har været opmærksomme på forværringer eller følgesygdomme. Den kommende tid er vigtig for at få samlet op, mener Diabetesforeningen:

- Det er følgesygdommene, der for alvor truer helbredet for personer med type 2-diabetes, og derfor bør behandlere på alle niveauer og den enkelte med diabetes være ekstra opmærksomme nu. Der skal samles op på de konsekvenser, der kan være blevet overset under corona, siger Tanja Thybo.

De personer med type 2-diabetes, der i forvejen var i kontakt med sygehusene, har også haft færre kontakter i 2020 sammenlignet med 2018, viser analysen fra Danske Regioner. Det gælder især for mænd med type 2-diabetes over 65 år. Analysen skelner ikke mellem fysiske kontakter som ambulatoriebesøg og virtuelle kontakter via mail, video og telefon, som har været udbredt på grund af nedlukningerne i 2020.