Den nye Hovedbestyrelse

Der var valg til flere poster, da Diabetesforeningen lørdag holdt repræsentantskabsmøde.

Repmøde21 1 FOTO Nilslundpedersen
04. september 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

John Arne Sørensen blev genvalgt som næstformand, og Sophie Hindkjær blev genvalgt som medlem af Hovedbestyrelsen.

Diabetesforeningens bestyrelse
Bagerst fra venstre: Formand Jørgen Andersen, Henning Thygesen, næstformand John Arne Sørensen, næstformand Thomas Elgaard Larsen. Forrest fra venstre: Malene Rasmussen, David Rasmussen, Sophie Hindkjær, Amanda Pihl, Astrid Most og Per Jensen (medarbejdervalgt). Amanda Broe Hansen og Torben Joconde er hhv. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Foto: Nils Lund Pedersen.

Mette David Nielsen og Pia Bruun Madsen trådte ud af Hovedbestyrelsen og blev afløst af de nyvalgte Astrid Most og Amanda Pihl. Amanda Broe Hansen og Torben Joconde blev valgt som suppleanter.

Som sædvanlig danner Diabetesforeningens repræsentantskabsmøde også ramme om uddeling af hædersbevisninger. Således modtog Brittha Djernis Rasmussen fra Kalundborg både 25 års fortjenstnål og Oscar Jensens Legat, som gives for en særlig indsats i Diabetesforeningen.

Dorte Hinzmann fra Aalborg lokalforening blev udnævnt til æresmedlem af Diabetesforeningen for en imponerende engageret indsats over mange år.

Repmøde21 Britthadjernisrasmussen FOTO Nilslundpedersen
Brittha Djernis Rasmussen fra Kalundborg. Foto: Nils Lund Pedersen.
Repmøde21 Dortehinzmann FOTO Nilslundpedersen
Dorte Hinzmann. Foto: Nils Lund Pedersen.