Diabetesforeningen anbefaler Christiansborg: Sådan løfter vi diabetesområdet

Fremtidens sundhedsudfordringer kræver handling, og der er behov for målrettede tiltag for at løfte indsatsen for mennesker med diabetes. Diabetesforeningen har formuleret en række anbefalinger til diabetesområdet.

Claus Richter 2 WEB
30. november 2021 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Når Regeringen formulerer en sundhedsaftale, har det stor betydning for mennesker med en kronisk sygdom som diabetes. Aftalen sætter den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Altså de offentlige institutioner, der skal hjælpe og støtte mennesker, der lever med diabetes, og som er afgørende for, om man får den rette hjælp.
Diabetesforeningen arbejder aktivt for, at den kommende sundhedsaftale kommer til at løfte diabetesområdet.

- Diabetesforeningen har udarbejdet to indspil med en række konkrete anbefalinger, som vi mener, der skal til for at levere en succesfuld behandling på diabetesområdet. Den 26. oktober havde vi foretræde for Folketingets sundhedsudvalg, hvor vi præsenterede folketingets partier for udfordringerne på diabetesområdet, siger Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Sundhedsaftalens betydning medfører, at mange organisationer og patientforeninger arbejder for, at aftalen skal give de bedste muligheder for netop deres område.

- Vi håber, at aftalen vil afspejle, at sundhedsministeren tager nogle af vores anbefalinger til sig. Og at folketingets partier og sundhedsordføreren tager ansvar og løfter behandlingen af diabetes, siger Claus Richter.

T1

6 anbefalinger til type 1-diabetes

1. Bedre og lige adgang til diabetesudstyr

2. Opgør med kassetænkning mellem kommuner og regioner

3. Bedre muligheder for støtte til mental sundhed

4. Mere brugerinddragelse

5. National standard for overgangen fra barn til voksen

6. Tryghed for børn i skole og dagtilbud.

Læs mere om de 6 anbefalinger
T2

9 anbefalinger til type 2-diabetes

1. En national kvalitetsplan for det tværsektorielle samarbejde

2. Ret til et tværsektorielt team

3. Ret til en forløbsplan for alle

4. Indførsel af en national model for individualiseret behandling

5. Individuel ’startpakke’ for alle nydiagnosticerede

6. Fast informations- og uddannelsesstruktur for uddannelse af almen praksis

7. Kvalitetstandarder med minimumskrav for kommunale tilbud

8. Styrket model for årskontrol

9. Opsporing af sårbare borgere med uopdaget type 2-diabetes.

Læs mere om de 9 anbefalinger