Du kan stadig blive vaccineret i gruppe 5

De praktiserende lægers retningslinjer er ikke i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens information om vaccination til personer med kronisk sygdom som diabetes, påpeger Diabetesforeningen.

Vaccine
12. april 2021 | Af Helen H. Heidemann hh@diabetes.dk

Selv om vaccinationsgrupperne 10, 11 og 12 er lagt sammen til fordel for, at vi skal vaccineres på basis af alder, kan du stadig blive vaccineret før dine raske jævnaldrende, hvis du opfylder kriterierne for gruppe 5 og alligevel ikke er blevet vaccineret.

I nyt materiale til landets praktiserende læger beskriver Sundhedsstyrelsen, hvad der skal til for, at lægerne kan visitere til vaccination uden om alders-køen.

  • Du skal være under 65 år
  • Der skal foreligge en konkret lægefaglig vurdering af, at din prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccinationen afventer de 1-3 måneder, indtil du ellers ville blive tilbudt vaccination efter alder.

Desuden er der indført dobbeltvisitation. Det vil sige, at går du hos din praktiserende læge, skal han/hun indstille dig til en lægefaglig vurdering i regionen.

- Forhåbentlig giver denne ordning en mere ensartet vurdering, da de praktiserende læger ikke længere skal vurdere, om man tilhører gruppe 5 siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

Læger fastholder lavt antal

Selv om Sundhedsstyrelsen over for de praktiserende læger understreger, at der ikke er et loft på, hvor mange patienter almen praksis kan henvise til vurdering på et hospital, konkluderer de praktiserende lægers organisation (PLO) modsat på sin hjemmeside. Her står der nemlig:

”Det er PLO's vurdering, at denne adgang til at visitere patienter under 65 i gruppe 5 skal opfattes som meget stærkt begrænset. Kriterierne er indsnævret betydeligt, og kun enkelte patienter i hver praksis forventes at være i målgruppen. Henviser man patienter, der ikke lever op til kriterierne, må lægen og patienten imødese afvisning fra regionen, hvad der ikke kan være i nogens interesse”.

I Diabetesforeningen undrer forskningschef Tanja Thybo sig over den udmelding:

- Det er bemærkelsesværdigt, at de praktiserende læger på forhånd vælger at fortælle deres medlemmer, at det kun kan være et meget begrænset antal mennesker, der kan blive vaccineret uden om de skærpede kriterier. Det er paradoksalt, når Sundhedsstyrelsen selv påpeger, at der netop ikke er sat et loft over, hvor mange det kan dreje sig om, siger hun.

Savner ændringer i det faglige grundlag

Sundhedsstyrelsen understreger, at yngre personer generelt har en lav risiko for at blive alvorligt syge med covid-19 – også selv om man har en kronisk sygdom.

På et møde med en række patientforeninger fastholdt Sundhedsstyrelsen derfor i sidste uge, at målgrupperne nu ligger fast, og at yngre umiddelbart ikke kommer før i vaccinekøen, medmindre der netop er foretaget en lægefaglig vurdering, som bl.a. rummer de beskrevne kriterier ovenfor.

- Vi savner i Diabetesforeningen fortsat tydelig dokumentation for, at yngre kronisk syge med type 1- og type 2-diabetes ikke er højere risiko end raske jævnaldrende for et alvorligt forløb med covid-19. Det studie, der refereres til (link nedenfor), har ikke givet sundhedsmyndighederne anledning til at ændre i det faglige grundlag, og det burde det i givet fald have gjort, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

Diabetesforeningen har siden januar arbejdet for, at yngre med kronisk sygdom som diabetes kommer før raske jævnaldrende i vaccinekøen.