Ny strategi med fokus på anerkendelse og synlighed

Diabetesforeningens repræsentantskab vedtog lørdag foreningens nye strategi, der sætter ambitiøse mål for arbejdet frem mod 2025. Diabetes skal være noget, endnu flere taler om og kæmper for, sagde formand Jørgen Andersen.

Repmøde21 5 FOTO Nilslundpedersen
04. september 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

For første gang i to år var godt 100 frivillige i Diabetesforeningen samlet til et fysisk repræsentantskabsmøde i Odeon Konferencecenter i Odense. Det vigtigste punkt på dagsordenen var vedtagelsen af en ny strategi 2022-2025 ”Mennesket med diabetes i centrum”, som sætter retningen for foreningens arbejde.

Repmøde21 4 FOTO Nilslundpedersen
Formand Jørgen Andersen fremlagde den nye strategi 2022-2025. Foto: Nils Lund Pedersen.

- Vi har behov for at få skabt en diabetesbevægelse, der for alvor kan sætte diabetessagen på dagsordenen. Anerkendelsen af personer med diabetes skal stige, og det kræver synlighed. Vi skal sætte os langt mere igennem som politisk aktør, der skaffer resultater og fokus. Det sætter vi tryk på med den nye strategi, sagde Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen.

Mere opbakning

Formand Jørgen Andersen understregede, at det er et selvstændigt mål i den kommende strategi at skabe mere synlighed, sympati og forståelse fra hele befolkningen:

- Vi skal være foreningen for alle med diabetes og pårørende. Men vi skal række ud og skabe opbakning til diabetessagen fra flere danskere, der ikke nødvendigvis har diabetes tæt på, sagde Jørgen Andersen.

Repmøde21 1 FOTO Nilslundpedersen
Det var første gang i to år, så mange af Diabetesforeningens frivillige var samlet fysisk. Foto: Nils Lund Pedersen.

Strategien blev vedtaget af repræsentantskabet og træder i kraft ved årsskiftet. Strategien sigter overordnet på at øge synligheden og forståelsen for diabetes, øge fokus på hvordan den enkelte kan forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til alle typer af diabetes og i det hele taget gå forrest i kampen for mennesker med diabetes.

Selvom strategien først træder i kraft fra årsskiftet, foregår der allerede i år et intensivt politisk arbejde med at præge den kommende sundhedsaftale, så fremtidens nære sundhedsvæsen markant løfter indsatsen for alle med diabetes og deres pårørende.

image-text
STRATEGI Diabetesforeningen Forside

Diabetesforeningens strategi 2022-2025

Strategien er blevet til med input fra foreningens medlemmer, frivillige, ansatte, eksterne interessenter, Diabetesrådet og hovedbestyrelsen, og blev vedtaget på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøde 2021.

Stærkt fællesskab

På grund af corona var repræsentantskabsmødet delt i to, hvor regnskab og budget blev vedtaget på et virtuelt møde i maj, mens strategidrøftelser, fremlæggelse af årsberetning og valg til hovedbestyrelsen var hovedelementer i lørdagens møde.

Repmøde21 3 FOTO Nilslundpedersen
Repræsentantskabsmødet blev holdt i Odeon Konferencecenter i Odense. Foto: Nils Lund Pedersen.

Formand Jørgen Andersen gjorde status over coronaåret 2020 og takkede alle frivillige, medlemmer og ansatte i Diabetesforeningen for en stor indsats:

- Det har været et svært år, men det har været dejligt at opleve, at folk alligevel har fået en masse til at ske. Det stærke fællesskab i Diabetesforeningen blev prøvet, og det bestod. Vi kan være stolte af, at vi som forening har løftet en kæmpe samfundsopgave under corona med information, rådgivning og fællesskab, sagde Jørgen Andersen.

Direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, professor Allan Flyvbjerg, der i en årrække var formand for Diabetesforeningen, sluttede dagen af med et oplæg til fejring af 100 året for insulin.

Repmøde21 8 FOTO Nilslundpedersen
Diabetesforeningens direktør Claus Richter. Foto: Nils Lund Pedersen.
Repmøde21 2 FOTO Nilslundpedersen
Foto: Nils Lund Pedersen

 

Repmøde21 6 FOTO Nilslundpedersen
Foto: Nils Lund Pedersen.
Repmøde21 7 FOTO Nilslundpedersen
Foto: Nils Lund Pedersen.