Notat fra Ankestyrelsen kan få betydning for tildeling af sensorbaserede glukosemålere

I et nyt notat har Ankestyrelsen beskrevet konkrete sager, hvor kommunernes afslag på ansøgninger om sensorbaserede glukosemålere er blevet omgjort til fordel for personer med diabetes. Det er godt nyt for både nye som tidligere ansøgere.

Kvinde Med Sensor Paa Armen
14. juli 2022 | Af Peter Pears ppe@diabetes.dk

Diabetesforeningen har længe været i dialog med Ankestyrelsen om udvalgte afgørelser i sager om sensorbaserede glukosemålere. Diabetesforeningen har på vegne af en række medlemmer påpeget, at kommunerne i mange sager har fortolket servicelovens §112 for snævert, hvilket Ankestyrelsen hidtil har givet kommunerne medhold i. Foreningen har bedt om begrundelserne for, at Ankestyrelsen har blåstemplet kommunernes afslag om hjælpemidler til mennesker med diabetes. Ankestyrelsen har nu offentliggjort et praksisnotat om hjælpemidler, som forhåbentlig vil ændre på kommunernes praksis for bevilling af sensorbaserede glukosemålere.

Socialrådgiver og teamleder hos Diabetesrådgiverne, Susanne Degrande forklarer, hvad notatet indeholder:

– Notatet er en gennemgang af en række konkrete sager, hvor Ankestyrelsen uddyber og giver eksempler på, hvad de lægger vægt på, når de vurderer sager om hjælpemidler, der tidligere er givet afslag på i kommunerne, fortæller hun. Du kan høre Susanne forklare om notatet i videoen.

Praksisnotatet gennemgår 16 sager, hvor kommunerne har givet afslag på ansøgninger om sensorbaserede glukosemålere som et hjælpemiddel, nærmere bestemt FreeStyle Libre 1 og 2, samt Dexcom G6. I 10 ud af de 16 sager har Ankestyrelsen ændret afgørelsen fra kommunen eller hjemvist sagen til ny behandling.

6 ud af 16 havde ret til sensorbaseret glukosemåler

I fire af de 10 sager, som er blevet hjemvist – altså sendt til genbehandling i kommunen – fremgår udfaldet ikke. Men I hele seks sager står det klart, at Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse og har vurderet, at personen med diabetes havde ret til at få en sensorbaseret glukosemåler som hjælpemiddel.

I de ændrede afgørelser har Ankestyrelsen blandt andet lagt vægt på, om personen med diabetes oplevede særlige gener og smerter i fingerspidserne, og havde problemer med såkaldt læderhud på fingrene, som kunne gøre det særligt svært at måle blodsukker med en fingerprikker.

Ankestyrelsen ændrede for eksempel en afgørelse, hvor der var ansøgt om en FreeStyle Libre 2. Her blev der lagt vægt på, at personen ikke kunne mærke lave blodsukre om natten og måtte stå op hver anden time hver nat for at foretage blodsukkermålinger. De mange opvågninger resulterede i dårlig nattesøvn og gik ud over personens arbejdsliv.

I andre sager har Ankestyrelsen ændret afgørelsen på grund af personen med diabetes’ arbejdsforhold, hvis man for eksempel arbejder med skiftende vagter og aktivitetsniveau eller har et aktivt udendørsarbejde:

I en af de omgjorte sager arbejdede personen som kok. Jobbet kræver et højt tempo, hvor man står oprejst hele dagen og skal prøvesmage maden mange gange i løbet af arbejdsdagen. Det giver en meget uforudsigelig påvirkning af blodsukkeret. Samtidig er en traditionel fingerprikker til blodsukkermåling af hygiejnemæssige årsager en dårlig følgesvend i et professionelt køkken.

Godt for alle, der ønsker en sensorbaseret glukosemåler

Susanne Degrande ser praksisnotatet og de konkrete eksempler som en god ting for alle med diabetes, som vil søge om sensorbaseret glukosemåler igennem kommunen. Selv hvis du tidligere har fået afslag på en sensorbaseret glukosemåler hos din kommune, er der grund til optimisme:

– Vi er glade for, at der med praksisnotatet lægges op til en mindre snæver fortolkning af serviceloven, end vi har set tidligere. Vi håber, at praksisnotatet vil bidrage til, at færre skal kæmpe en kamp med kommunerne for at få adgang til den her teknologi, siger hun og kommer med en klar opfordring: 

– Står du i en lignende situation, som de eksempler Ankestyrelsen kommer med, og kan genkende nogle af de forhold, som de har lagt vægt på, vil vi opfordre dig til at søge eller genansøge om en sensorbaseret glukosemåler som et hjælpemiddel hos din kommune.

Har du tidligere fået din sag om en sensorbaseret glukosemåler behandlet i Ankestyrelsen, kan du også bede Ankestyrelsen om at genoptage din sag.

Læs praksisnotatet fra Ankestyrelsen

Ansøg om sensorbaseret glukosemåler på borger.dk

Læs også

Nyhed: Ankestyrelsen forstår ikke livet med diabetes

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.