Der lurer en sundheds­ka­ta­strofe lige forude, hvis vi ikke får en kroniker­plan

DEBAT: Flere og flere danskere lever med kroniske sygdomme – skal vi undgå en sundhedskatastrofe, kræver det en kronikerplan nu.

Claus Richter og Brian Mikkelsen
06. juli 2022 | Af Claus Richter, adm. Direktør i Diabetesforeningen og Brian Mikkelsen, adm. Direktør i Dansk Erhverv

Bragt i Børsen den 6. juli 2022

Vi står over for en stor samfundsudfordring, som vi ikke taler nok om - og som kræver handling. Nu. For vores velfærdssamfund står over for et stort pres – og hvis man lægger øret til jorden, kan man mærke bevægelsen.

1,2 millioner mennesker i Danmark lever i dag med kronisk sygdom. Kronikere lever hver eneste dag med deres sygdom. Det betyder, at kronikerne hver dag har brug for ydelser fra sundhedsvæsenet og støtte fra samfundet til at kunne have et godt liv trods deres kroniske sygdom.

Fremskrivninger peger på, at tallet er stigende: I 2030 ventes der at være 200.000 flere danskere med type 2-diabetes, 65.000 flere danskere vil have KOL, og i 2045 forventes det, at 66 procent af danskerne er overvægtige.

Det siger sig selv, at det medfører store omkostninger til behandling: Hvis diabetesudviklingen stiger som ventet, vil de samlede sundhedsudgifter til diabetes i Danmark være tredoblet i 2040.

Og udgifter til behandling af svær overvægt medfører i dag ekstra omkostninger på 1,8 mia. kr. til behandling og pleje og 10 mia. kr. som følge af tabt produktion, blot for at give et par eksempler på de store udgifter.

To ud af tre danskere over 16 år har én eller flere kroniske sygdomme. Hvis vi skal undgå et kæmpe pres på vores velfærd skal vi handle nu – og tænke nyt.

Kilde: Hvidberg et al., Aalborg Universitet

For vi står i en markant mangel på arbejdskraft – og antallet af læger og sygeplejersker vokser ikke med samme hast som antallet af danskere med kroniske lidelser.

På kræftområdet har de politiske kræftplaner reduceret overdødeligheden og løftet kvaliteten for alle patienter. Der er brug for en tilsvarende og ambitiøs indsats for mennesker med kroniske sygdomme.

Må tænke nyt

Vi kommer ikke uden om, at vi bliver nødt til at tænke nyt for at give den stille sundhedskatastrofe den modstand, den fortjener.

Derfor har vi slået os sammen i en utraditionel alliance mellem erhvervsorganisation og patientorganisation for sammen at kalde på handling på det problem, der er vores alle sammens. For det koster velstand og velfærd, når vi som samfund ikke sørger for rammerne til gode liv.

Vi håber at kunne samle mange flere bag opfordringen til, at der kan findes et politisk flertal for at lave en samlet kronikerplan.

De sidste 20 år har vi fået flere kræftplaner, som med succes har investeret i kræftbehandling, har skabt sammenhængende forløb, øget vores ekspertise og øget overlevelsen. Vi bliver nødt til at bruge det som inspiration til en samlet gennemarbejdet indsats for en af de store samfundsudfordringer, vi står over for. Derfor skal vi have en kronikerplan.

En investering i bedre forebyggelse og behandling af kronikere er en investering, som både vil gøre danskere sundere, forbedre livskvalitet og skabe grundlag for fortsat vækst og velfærd i Danmark.

Kronikerbehandling

Vi har sammen tre klare bud på, hvad en kronikerplan skal:

  1. Vi skal have en klar og langsigtet forebyggelsesstrategi, som vil gøre danskere sundere, forbedre livskvaliteten og skabe vækst og velfærd i Danmark. Også så forebyggelse bliver mere og andet end enkeltstående forbud og aldersgrænser. Vi skal have en bedre indsats for forebyggelse, bedre opsporing af kronisk syge, mere systematisk behandling med faste kvalitetsstandarder og mål, bedre sammenhæng i indsatsen på tværs af siloer og sektorer og en styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen.
  2. Vi skal investere i sundhed og tænke sundhedsinvesteringer på ny. Analyser fra McKinsey viser, at for hver krone man investerer globalt i sundhed, får man 2-4 kroner tilbage i en 20-årlig horisont.  Vi skal tænke nye investeringsmodeller, så man kan indregne de positive effekter af sundhedsinvesteringerne.
  3. Vi skal investere i ny teknologi. For med det store antal kroniske syge og manglen på sundhedspersonale, skal vi investere og tage digitale teknologier i brug så hurtigt som muligt, bruge teknologien i forebyggelsen og på den måde både undgå stort pres på sundhedsvæsnet og større livskvalitet til den enkelte. Det er en gevinst for os alle sammen.

I Danmark har vi en stærk life science-branche med en styrkeposition inden for behandling af kroniske sygdomme. En afledt effekt af bedre behandling af kronikere er et styrket fokus på, hvad danske life science-virksomheder kan tilbyde og det kan gavne eksporten.

Det er med andre ord både godt for patienterne, virksomhederne og ikke mindst hele velfærdssamfundet at have en god kronikerbehandling.

Sundhedsreformen fra foråret har været en fin opvarmningskamp. Vi håber, at vi nu kan tage fat på den store kamp for et sundere og stærkere Danmark – og at mange flere kommer med i kampen, så vi undgår den stille sundhedskatastrofe bliver et larmende og lammende problem for os alle.

Læs også: 

Sundhedsudspil er første skridt mod bedre behandling af type 2-diabetes

Sundhedsaftale giver delsejr i kampen mod postnummerlotteri

Pakkeforløb – også for personer med kronisk sygdom