Diabetesforeningen får plads i Ankenævnet for Patienterstatning

Amputationssagen har vist, hvor centralt klagemulighed og retssikkerhed er for patienter i sager om mulig fejlbehandling. Derfor er Diabetesforeningen glad for, at Malene Rasmussen, der er lokalformand i Sorø og hovedbestyrelsesmedlem, er blevet udpeget som patientrepræsentant i Ankenævnet for Patienterstatning.

Ankenævnet For Patienterstatning
25. april 2023 | Af Eva Tingkær eva@diabetes.dk

Diabetesforeningen har via Danske Patienter fået plads i Ankenævnet for Patienterstatning, og det bliver Malene Rasmussen, der både er lokalformand og hovedbestyrelsesmedlem, der tager pladsen i Ankenævnet.

Malene Rasmussen
Malene Rasmussen, der er lokalformand i Sorø og hovedbestyrelsesmedlem, er blevet udpeget som patientrepræsentant i Ankenævnet for Patienterstatning.

– Behandling skal helst forløbe fejlfrit, men når det ikke gør, er det afgørende, at patienter er sikret uvildig vurdering og afgørelser om patienterstatning. Det viste sagen om amputationer, og derfor er jeg glad for at kunne være en stemme på vegne af de mennesker, som måtte opleve ulykkelige fejlbehandlinger eller på anden vis kommer i klemme i systemet, siger Malene Rasmussen, der er formand i Sorø Lokalforening og hovedbestyrelsesmedlem i Diabetesforeningen.

Ankenævnet har til opgave at vurdere de klager, der måtte komme over Patienterstatningens afgørelser. Det er et arbejde, som kræver deltagelse i ét møde om måneden á ca. 3-4 timers varighed med behandling af cirka 25 sager. Sagerne kan variere meget i omfang, men indeholder patientjournaler, udtalelser fra læger med videre.

– Det er et stort, vigtigt og grundigt arbejde, som jeg er glad for at være en del af på vegne af Diabetesforeningen og Danske Patienter. Og erfaringerne kan bruges også til at forebygge på den længere bane, siger Malene Rasmussen.