Strukturkommission skal knække den kroniske kurve

Den netop nedsatte strukturkommission kan med fordel skele til de gode erfaringer med kræftplaner og pakkeforløb. Danmark har knækket den dødelige kurve for kræft, nu er tiden kommet til at knække kurven for kronisk sygdom, mener Diabetesforeningen.

Ny Knækket Kurve OPAD
28. marts 2023 | Af Eva Tingkær eva@diabetes.dk

Gode sammenhængende forløb for kronisk syge får med rette en central plads i den nye strukturkommission. Alt for mange tabes mellem almen praksis, kommuner og regioner, opdages for sent, og for mange har for stort tab af gode leveår.

Af samme grund har diskussionen om geografisk ulighed og usammenhængende forløb for kronisk sygdom  runget i mange år. Med strukturkommissionen har man nu mulighed for at få løst problemerne en gang for alle.

Diabetesforeningen opfordrer til, at kommissionen også ser på de gode erfaringer med pakkeforløb fra kræftområdet og muligheden for at brede ud til kronisk syge - herunder de 310.000 mennesker med type 2-diabetes, der alt for ofte tabes i systemet eller oplever mangelfuld behandling.

– Det er vigtigt, at strukturkommissionen ikke strander i et ideologisk opgør om regionernes fremtidige eksistens, men sætter mennesker i centrum. Danmark har i dag 1,2 mio. mennesker med kronisk sygdom, og antallet vokser.

– Derfor giver det håb, at gode forløb for kronisk syge står i centrum for kommissionens arbejde, for alt for mange tabes mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. Her er der meget at lære af kræftpakkeforløb, som har givet større sammenhæng og på lange stræk gjort op med geografisk ulighed og forbedret overlevelsesraterne. I Danmark er kræftkurven knækket, nu er tiden kommet til at knække den kroniske kurve, siger Claus Richter, adm. direktør i Diabetesforeningen.

Investering i teknologi

I Danmark har 349.000 danskere diabetes – og det tal vil vokse til 420.000 i 2030. Heraf bliver omtrent 300.000 danskere med type 2-diabetes behandlet i almen praksis.

– Det er rigtigt set, at kommissionen også vil se tættere på almen praksis, fordi det kan være værn mod indlæggelser og vejen til bedre liv. Tanken om at samtænke flere fagligheder under samme tag og på tværs af kommunegrænser er klogt. Ordene om forebyggelse er gode, da forebyggelse i højere grad end strukturer kan løse problemet med pres på sundhedsvæsnet. Her savner vi dog større ambitioner, for Danmark kan blive stærkere og sundere, hvis får en reel forebyggestrategi, siger Claus Richter og fortsætter:

– Vi håber også, ordene om at mindske geografisk ulighed bliver til virkelighed. Det kan med fordel tænkes sammen med investeringer i teknologi og ses i sammenhæng med en løsning for det knudrede system med behandlingsredskaber og hjælpemidler, hvor vi på diabetesområdet ser alt for mange være fanget i postnummerlotteri, siger Claus Richter.

Diabetesforeningen har for nylig lavet en aktindsigt, der viser en meget vilkårlig tildeling af sensorbaserede glukosemålere på tværs af landet, hvilket betyder, at det i høj grad er postnummeret, der afgør behandlingen.

Læs mere

Strukturkommissionens otte opgaver

Postnummerlotteri: Store kommunale forskelle i tildeling af sensorbaseret glukosemåling