LI Post 1200X800px

Rådgivning og Frivillighed

Udviklingschef, Rådgivning og Frivillighed
Anne Sander
Telefon: 41 91 88 34
Mail: ans@diabetes.dk 

 

Projektleder for NHP Familieprojekt
Anja Gredal
mail: agr@diabetes.dk


Diabetesrådgiverne

Rådgivningskonsulent og socialrådgiver
Karsten Dyrebjerg
Telefon: 66 12 90 53
Mail: kap@diabetes.dk

 

Rådgivningskonsulent og klinisk diætist
Lisa Heidi Witt
Telefon: 66 12 90 06
Mail: lw@diabetes.dk

 

Rådgivningskonsulent og diabetessygeplejerske
Lene Kølle Jørgensen
Mail: lkj@diabetes.dk

 

Rådgivningskonsulent og socialrådgiver med speciale i udbud
Helle Blum
Mail: hvb@diabetes.dk

 

Rådgivnings- og ernæringskonsulent
Cecilie Sandvad
Mail: csa@diabetes.dk

 

Rådgivningskonsulent og socialrådgiver
Isabel Christensen (barsel)
Mail: ich@diabetes.dk

 

Børne- og ungekonsulent (barselsvikar)
Naja Andersen
Mail: naja@diabetes.dk 

 

Børne- og ungekonsulent
Ida Astrup Jørgensen (barsel)
Telefon: 30 65 45 34
Mail: ida@diabetes.dk 

 

Socialrådgiver
Anders Rasmussen
Mail: alr@diabetes.dk

 

Frivillighed og Læring

Frivillighedskonsulent 
Per Jensen
Telefon: 63 12 90 26
Mail: pj@diabetes.dk

 

Motivationsgruppekonsulent
Lene Jørgensen
Telefon: 63 12 90 24
Mail: lj@diabetes.dk

 

Frivillighedskonsulent på motionsområdet
Claus Borup Skovsgaard
Telefon: 63 12 90 76
Mail: cbs@diabetes.dk

 

Frivillighedskonsulent
Tina Langerskov Buchhave
Telefon: 63 12 90 50
Mail: tbu@diabetes.dk

 

Kursusadministrator
Mia Sørensen Iken (barsel)
Telefon: 41 91 88 36
Mail: mia@diabetes.dk