Mand og kvinde

Find en ekspert

Find den rigtige ekspert gennem vores pressechef Michael Korsbæk på pressetelefonen: 63 12 90 12 eller mail: mk@diabetes.dk.

Pressetelefon
Lukket

63 12 90 12

63 12 90 12

Forskning og behandling

Tanja Thybo Presse Low

Tanja Thybo

Tanja er ansvarlig for området forskning og analyse, herunder Diabetesforeningens brug af tal for diabetes i Danmark. Hun har fokus på ny diabetesforskning og diabetesbehandling, retningslinjer for behandling af diabetes, kvalitetssikring og brugerinvolvering. Tanja er også den, der er opdateret på sammenhængen mellem corona og diabetes.

Titel: Forskningschef

E-mail: tth@diabetes.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/tanja-thybo-0413041

Twitter: @TThybo


Ulighed og kassetænkning

Ane Eggert Jackson Presse Low

Ane Eggert Jackson

Ane er ansvarlig for den politiske interessevaretagelse. Hun har fokus på adgang til rette diabetesudstyr, kampen mod urimelig kassetænkning og ulighed i sundhed. Ane arbejder på at sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet mellem praktiserende læge, hospital og kommune og har bidraget til den nationale handlingsplan for diabetes fra 2017.

Titel: Chef for Politisk Sekretariat

E-mail: aej@diabetes.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/ane-eggert-5730586

Twitter: @AneEggert


Rådgivning og netværk

Anne Sander Presse Low

Anne Sander

Anne er ansvarlig for Diabetesrådgiverne og det frivillige arbejde. Det omfatter rådgivning om mad, motion og sociale rettigheder og udvikling af det frivillige engagement, der understøtter Diabetesforeningens lokale samarbejder med myndighederne. Anne er drivende kraft bag medlemskurser, motivationsgrupper, aktivitetsledere og mentorordninger.

Titel: Udviklingschef

E-mail: ans@diabetes.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/anne-sander-7b31413


Mad og sundhed

Lisa Heidi Witt Presse Low
Lisa Heidi Witt

Lisa Heidi Witt og Cecilie Sandvad

Lisa og Cecilie står bag foreningens mange kogebøger og er eksperter i kost, vaner og ernæring. Deres fokus er forskellige måder at spise på, når man har diabetes afhængig af, hvilket behov man har: Vil man tabe sig? Skal man tage på? Vil man forebygge at få type 2-diabetes? Har man brug for en bedre blodsukkerregulering? Kulhydrattælling, sødestoffer og behov for særlig kost ved følgesygdomme eller andre sygdomme er også deres område. Cecilie har en særlig kompetence inden for sammenhængen mellem sundhed, kost og børns trivsel.

 

Cecilie Sandvad Presse Low
Cecilie Sandvad

Lisa Heidi Witt

Titel: Rådgivningskonsulent og klinisk diætist

E-mail: lw@diabetes.dk


Cecilie Sandvad

Titel: Ernærings- og rådgivningskonsulent

E-mail: csa@diabetes.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/ceciliesandvad


Motion og mental sundhed

Claus Borup Skovsgaard Presse Low

Claus Borup Skovsgaard

Claus har fokus på at udvikle motionstilbud og drive Diabetesforeningens samarbejde med idrætsorganisationer og forskningsinstitutioner indenfor fysisk aktivitet og livsstil. Claus ved meget om motivation, mental sundhed og aktive fællesskaber og er brobygger mellem Diabetesforeningens frivillige, lokale foreninger og kommunale tilbud.

Titel: Motions- og frivillighedskonsulent

E-mail: cbs@diabetes.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/claus-borup-skovsgaard-8170793


Hjælpemidler og rettigheder

Helle Blum Presse Low
Helle Vincens Blum

Helle Vincens Blum og Karsten Dyrebjerg

Helle og Karsten har fokus på retssikkerhed og på, at kronisk sygdom som diabetes skal kompenseres i overensstemmelse med sociallovgivningen. De hjælper personer med diabetes og deres pårørende til at få den rette service, støtte og ydelser. Karsten hjælper også med klagesager til Ankestyrelsen. Helle har især fokus på de kommunale udbud, hvor det besluttes, hvilket diabetesudstyr og øvrige hjælpemidler, kommunerne udbyder. Foretages der en individuel og konkret vurdering? Bliver personer med diabetes inddraget og hørt, som de har krav på?

Karsten Pedersen Presse Low
Karsten Dyrebjerg

 

Helle Vincens Blum

Titel: Rådgivningskonsulent og socialrådgiver

E-mail: hvb@diabetes.dk

 

Karsten Dyrebjerg

Titel: Rådgivningskonsulent og Socialrådgiver

E-mail: kap@diabetes.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karsten-dyrebjerg-45278846/


Medicin og udstyr

Lene Kølle Presse Low

Lene Kølle Jørgensen

Lene står for Diabetesforeningens sygeplejefaglige rådgivning. Hun rådgiver om hvad man især skal tage højde for, når man skal regulere sit blodsukker med type 1- eller type 2-diabetes. Hvordan injicerer man insulin? Hvordan virker de forskellige typer af medicin? Lene har også fokus på teknologiske løsninger som insulinpumper og glukosesensorer.

Titel: Rådgivningskonsulent og diabetessygeplejerske

Mail: LKJ@diabetes.dk


Børn og trivsel

Naja Andersen

Naja har fokus på barnet og den unge med diabetes, læring, sundhed og trivsel.  Hvad har barnet behov for af støtte og hjælp i dagplejen, i institutionen, i skolen, på ungdomsuddannelsen? Et barn må aldrig stå alene med diabetes. Med en baggrund som skolelærer har Naja også blik for pædagoger og læreres udfordringer, når et barn har diabetes.

Titel: Børne- og ungekonsulent

Mail: naja@diabetes.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/naja-andersen-28a4b3b3