Christiansborg. Foto: Anders Hvid

National Diabeteshandlingsplan

Diabetesforeningen har i mange år arbejdet målrettet for en ny national diabeteshandlingsplan. Det var derfor en stor sejr, da et bredt flertal i Folketinget besluttede at styrket indsatsen på diabetesområdet med Den Nationale Diabeteshandlingsplan.

Diabetesforeningens kamp for en national diabeteshandlingsplan

Diabetesforeningen havde i mere end ti år sat fokus på behovet for en ny national handlingsplan, der skulle sikre alle med diabetes i Danmark en bedre diabetesbehandling, inden den i november 2017 blev en realitet.

De sidste tre år er de 12 initiativer fra planen blevet implementeret med Sundhedsstyrelsen i spidsen. Diabetesforeningen har bidraget som sparringspartner, kritisk vagthund og som en aktiv del af løsningen ved at stå i spidsen for en række konkrete projekter. 

Flere af projekterne fra handlingsplanen er blevet forsinket pga. covid-19 og er blevet forlænget ind i 2021. I Diabetesforeningen vil vi fremadrettet arbejde for, at der bliver samlet op på de mange gode erfaringer fra initiativerne, så handlingsplanen kan bidrage til at løfte behandlingen i hele landet, og ikke kun i de enkelte kommuner eller lægepraksis, hvor der har været gennemført projekter. Herudover vil vi arbejde for, at der også fremadrettet sættes politisk fokus på at løfte behandlingskvaliteten på diabetesområdet efter handlingsplanens udløb.

Vi er en del af løsningen

Diabetesforeningen har været særligt inddraget i tre af initiativerne i handlingsplanen, hvor vi har modtaget midler fra satspuljen til at udføre arbejdet:

Familieprojektet

Vi har modtaget 1,5 mio. kr. til at styrke støtten og rådgivningen for familier der har diabetes tæt inde på livet. Første skridt er at etablere en familiementorordning i Nordjylland. Desuden opbygger vi et online familieunivers, der samler viden og gode råd til børnefamilier. 

Vidensbroprojektet

Diabetesforeningen står i spidsen for vidensdeling om sygdomsmestring hos særligt sårbare mennesker med diabetes mellem de mange forskellige aktører på diabetesområdet. Projektet bliver til i et samarbejde mellem Diabetesforeningen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og forventes afsluttet medio 2021.

Sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Vi er en del af projektgruppen, der har udviklet og opdateret en række værktøjer, som sundhedsprofessionelle og mennesker med diabetes kan bruge til at træffe sundere valg. Som led i projektet har vi gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt mennesker med diabetes, samt fået midler til at udvikle en søgefunktion i kulhydratappen, hvilket brugerne længe har efterspurgt. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2020.

Læs mere om projektet her.

Se resultater af undersøgelsen her.