Formanden

Vores holdninger

Her finder du en oversigt over politiske holdninger og initiativer, som vi har særligt fokus på i Diabetesforeningen. Har du spørgsmål til presse og politik? Ring til pressetelefonen på tlf. 63 12 90 12.

Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige adgang til diabetesteknologi

Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes skal have adgang til udstyr, der hjælper dem til det bedste liv med diabetes.

Læs om vores holdninger til hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Skolebarn Ude 04

Tryg skoletid

Diabetesforeningen mener, at alle børn med type 1-diabetes skal have en voksen i skole og dagtilbud til at hjælpe med diabetes.

Læs om vores holdninger til tryg skoletid.

T2DM Og Motion

Mad og motion

Diabetesforeningen mener, at alle med type 2-diabetes skal have individuelt tilrettelagt livsstilstilbud – med styrket fokus på sund mad og motion.

Læs om vores holdninger til type 2-diabetes, mad og motion.

Vægttab

Overvægt og svær overvægt

Diabetesforeningen mener, at overvægtsproblematikken er et komplekst folkesundhedsproblem, som kræver handling på mange niveauer i det danske samfund.

Læs om vores holdninger til forebyggelse af overvægt og svær overvægt.

Ny National Handlingsplan

Diabetesforeningens input til en national sundhedsaftale 2020

Diabetesforeningen fremhæver en række opmærksomhedspunkter til en national sundhedsaftale.

Læs om vores input til en national sundhedsaftale 2020.

Loopers Og DIY

Loopers og Do It Yourself (DIY)

Diabetesforeningen bakker op om mennesker, som prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr - men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar og risiko.

Læs om vores holdninger til loopers og Do It Yourself her.

Uddannelse

Patientuddannelse

Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes uanset type, bopæl og social baggrund har ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse.

Læs om vores holdninger til uddannelse til mennesker med diabetes.

Risikotest Hænder

Tidlig opsporing og rettidig behandling

Diabetesforeningen mener, at tidlig opsporing og rettidig behandling for udiagnosticeret type 2-diabetes skal sikres.

Læs om vores holdninger til tidlig opsporing og rettidig behandling af type 2-diabetes her.