T2DM Og Motion

Mad og motion motion

Diabetesforeningen mener, at alle med type 2-diabetes skal have individuelt tilrettelagt livsstilstilbud – med styrket fokus på sund mad og motion.

Sund mad og motion kan gøre en enorm forskel for mennesker med diabetes – særligt type 2-diabetes. Mange med diabetes vil gerne leve sundere, og de fleste prøver, men det er svært at ændre vaner uden professionel rådgivning og støtte fra ligesindede. Derfor bør mad og motion samt henvisning til netværk med ligesindede være en integreret del af diabetesbehandlingen.

Vi mener at:

  • Alle med type 2-diabetes skal have et individuelt tilrettelagt tilbud om hjælp til ændring af livsstil
  • Med lægen som tovholder skal tilbuddet som minimum indeholde rådgivning fra fagligt uddannet personale om kost, motion og sygdomsforståelse (patientuddannelse)
  • Der skal være krav om høj og ensartet kvalitet af tilbuddene i hele landet (behov for nationale kvalitetsstandarder).

Læs vores budskabspapir om type 2-diabetes og mad.

Læs vores budskabspapir om type 2-diabetes og motion. 

Type 2-diabetes er meget arvelig, men udløses i mange tilfælde også af faktorer som usunde spisevaner og fysisk inaktivitet. Type 2-diabetes kan derfor til en vis grad forebygges ved at spise sundt og dyrke motion, ligesom risikoen for alvorlige følgesygdomme mindskes med et stabilt blodsukker. Mange kan opnå dette alene med sund mad og motion, hvorfor livsstilsfaktorer spiller en betydelig rolle for at forebygge følgesygdomme til diabetes.

Men selvom de fleste med type 2-diabetes ønsker det, oplever mange, at de ikke får den nødvendige støtte til at leve sundere.

Samtidig er der store forskelle på de tilbud, mennesker med diabetes har adgang til i kommunerne – og kvaliteten af disse tilbud.

Dermed går samfundet glip af enorme gevinster i form af sparede udgifter til medicin og færre følgesygdomme ved ikke at understøtte mennesker med type 2-diabetes med at leve sundere.

At fastholde nye vaner er vanskeligt for de fleste, og al erfaring viser, at netværk med ligesindede er en måde at fastholde de nye vaner på. Her er Diabetesforeningens motivationsgrupper med til at gøre en forskel, og de kan med fordel tænkes ind som en del af det samlede tilbud.