Tryg Skoletid

Tryg skoletid

Diabetesforeningen mener, at alle børn med type 1-diabetes skal have en voksen i skole og dagtilbud til at hjælpe med diabetes.

Børn med type 1-diabetes er alt for ofte overladt til selv at styre deres diabetesbehandling i skoletiden. Behandling med insulin er livsnødvendigt. Insulindosis varierer gennem dagen, og forkert dosering kan være fatalt og i værste fald føre til insulinchok. Det må aldrig være barnet med diabetes, der står alene med ansvaret. 

Vi mener at:

  • Alle børn med type 1-diabetes har ret til en tryg hverdag i skole og dagtilbud
  • Alle børn med type 1-diabetes skal have en fast kontaktperson i skole- og dagtilbud, der har viden om diabetes og kan støtte barnet med at håndtere sygdommen.

I folkeskolen er der cirka 2.300 børn med type 1-diabetes, der dagligt skal håndtere deres blodsukker. For mange går det godt, fordi familien møder en skole, der samarbejder og hjælper barnet med at kontrollere sygdommen. Men mange forældre henvender sig til Diabetesforeningens rådgivning, fordi skolen eller dagtilbuddet ikke håndterer deres barns livssituation med diabetes på en tryg og ansvarlig måde.

Læs vores budskabspapir om tryg skoletid for børn med diabetes.

Ifølge folkeskoleloven er kommunerne ansvarlige for støtte og behandling af skolebørn – også børn med type 1-diabetes. Børnediabeteslægernes faglige selskab (Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes) vurderer, at børn som minimum op til 10-års-alderen ikke er i stand til at styre deres diabetesbehandling alene.

På nogle skoler har man en fast kontaktperson, som hjælper med håndteringen af barnets diabetes. Det skaber stor tryghed for barnet og forældrene og bør være et krav for alle skoler og dagtilbud, der har ansvar for et eller flere børn med type 1-diabetes. Kravet om en kontaktperson bør som minimum gælde op til barnet med type 1-diabetes fylder 10 år, men der kan være børn, der har behov i længere tid.