BLIV MEDLEM

Forskellige roller i hverdagen

Nogle pårørende oplever, at de får eller påtager sig nye roller, når en nær får diabetes. Roller kan opstå bevidst eller ubevidst hos begge parter, og det er forskelligt, hvilke roller der dominerer, og hvor meget de fylder. Rollerne opstår, fordi vi ønsker at passe på hinanden, fordi vi gerne vil hjælpe og fordi vi ønsker det bedste for hinanden.

Illustration: Bob Katzenelson

Nye roller i en relation kan skabe konflikter, fordi vi ofte glemmer at tale om det. Vi glemmer at spørge hinanden, hvad den anden tænker og ønsker, og vi glemmer at lytte, når den anden fortæller os noget. Derudover kommer vores personligheder mere til syne, når vi er belastet og udfordret - for eksempel når diabetes fylder meget i relationen.

Kommunikation og samtale er nøgleord i ethvert samarbejde – også i samarbejdet om diabetes. Tal om jeres roller, og om I ønsker det anderledes, og gør det i fredstid. Tal sammen, når der er ro på fronterne, lad være med at tage diskussionerne, når I står midt i konflikter og misforståelser.

Den pårørende kan tage forskellige roller overfor den, der har diabetes. Alle roller kan være både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige - husk at rollerne skal balanceres. 

Behandler

Den rollefordeling, som oftest opstår, er ”patient/behandler”, hvor den med diabetes bliver patienten, og den pårørende bliver behandleren.

Nogle pårørende kommer let til at varetage behandlingen for deres pårørende. For eksempel i forbindelse med at have overblikket og minde om blodsukkermålinger, insulin, kost mv.

Det kan være en rollefordeling med konflikter, fordi den pårørende bliver omsorgsgiver i så høj grad, at det går langt over den andens grænser.  

Gode råd

  • Fortæl hinanden, hvordan I har det
  • Spørg hinanden om behovet for hjælp og støtte - gæt ikke
  • Lyt til hinanden og giv hinanden plads og tid til at snakke
  • Undlad at kritisere og vær varsom med at give gode råd
  • Anerkend det, der går godt - også de små ting
  • Tal åbent og ærligt sammen om jeres individuelle behov, så I har mulighed for at forstå og tage hensyn

Psykolog

Mange pårørende yder omsorg og støtte ved at stille spørgsmål og lytte -  uden at få noget tilbage igen. Det er en rollefordeling, hvor den pårørende giver meget af sig selv og mentalt skal være ovenpå, hvilket kan være belastende for den pårørende.

Vagthund

I nogle tilfælde bliver den pårørende vagthund overfor den med diabetes, hvis den pårørende ikke synes, at vedkommende passer godt nok på sig selv eller sin diabetes. Det kan resultere i en overvågende og kontrollerende funktion.

Advokat

En del pårørende fungerer som et ekstra sæt øjne og ører, som holder øjne med behandlingen og sundhedspersonalet og reagerer, hvis noget ikke er, som det bør være.

Mange pårørende fungerer som

  • behandlere – fysisk og psykisk støtte – holder øje med diabetes – dag og nat
  • psykologer – sparringspartner for patienten
  • vagthunde – reagerer, hvis noget ikke er, som det bør være
  • advokater – kræver den bedste behandling, medicin, udstyr, osv.

Alle roller stammer fra samme udgangspunkt – kærlighed, omsorg og bekymring for vores nære. 

Læs om kommunikation

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes