MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Politik

Diabetesforeningen arbejder for et godt liv med diabetes – og en fremtid uden

Dette bliver kun til virkelighed, hvis foreningen har politisk indflydelse. 

Diabetesforeningen ønsker at fremme diabetessagen til gavn og glæde for mennesker med diabetes, deres pårørende og netværk. Foreningen er et konstruktivt, troværdigt og kritisk talerør for mennesker med diabetes og deres pårørende.

Et middel til at opnå politisk indflydelse og skabe resultater er foreningens samlede politiske indsats på nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt niveau. Sigtet med det politiske arbejde er at få diabetessagen på dagsordenen samt at påvirke beslutningstagere.

På disse sider kan du blandt andet finde foreningens mærkesager, holdninger til konkrete emner udtrykt i høringssvar samt politiske nyheder.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes