MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Vi mener

Diabetesforeningen taler medlemmernes sag og sætter diabetes på dagsordenen over for politikere og meningsdannere.

Diabetesforeningens Vision

Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden 

Diabetesforeningens Mission

Diabetesforeningen skal virke for

  • At forbedre livskvaliteten for diabetikere
  • At øge helbredelsesmulighederne for diabetes
  • At forebygge diabetes og dens følgesygdomme

Diabetesforeningens politiske arbejde

Diabetesforeningens vision og mission bliver kun til virkelighed, hvis foreningen har politisk indflydelse.

Sigtet med det politiske arbejde er derfor at opnå indflydelse på nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt niveau for at få sat diabetessagen på dagsordenen og påvirke beslutningstagere.

Foreningens politiske arbejde tager sit afsæt i det stigende antal diabetikere, den aktuelle politiske dagsorden og i foreningens tre fokusområder i 2018-2021:

  • Ny national handleplan for diabetes
  • Rettigheder og rette hjælpemidler
  • Forebyggelse og sundhedsfremme

Læs hele Diabetesforeningens strategiplan for 2018-2021

Læs mere om

Vores politiske holdninger

Politiske nyheder

Politiske udspil

Høringssvar og breve

Debatindlæg

Den nationale diabeteshandlingsplan

Folkemødet på Bornholm

Diabetes i tal

Kommunalt samarbejde om diabeteshjælpemidler

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes