MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Budskabspapirer

Budskabspapir: Tidlig opsporing og rettidig behandling for udiagnosticeret type 2-diabetes skal sikres

Alt for mange danskere har type 2-diabetes, som ikke er diagnosticeret, og som de derfor ikke er i behandling for. Udiagnosticeret diabetes øger markant risikoen for udvikling af følgesygdomme, som ikke alene forringer det enkelte menneskes liv markant, men som også er årsag til store samfundsøkonomiske udgifter til diabetes.

Ved at sikre tidlig opsporing og rettidig behandling af type 2-diabetes vil mange følgesygdomme til diabetes kunne undgås – til gavn for den enkelte og samfundet. Tidlig opsporing kan bl.a. sikres ved målrettede indsatser i kommunerne, hos almen praksis, på arbejdspladser og jobcentre. Derudover kan en kampagne være medvirkende til at skabe synlighed om diabetes, og hermed sikre at flere danskere selv bliver opmærksomme på symptomer på diabetes, og derved opsøger behandling i tide.

Læs politikpapiret om tidlig opsporing og rettidig behandling

Budskabspapir: Uddannelse med varig effekt til mennesker med diabetes

I dag bliver mange med diabetes ikke henvist eller kender ikke tilbud om uddannelse, og samtidig er der et betydeligt frafald. Alle med diabetes uanset type (1, 1½, 2), bopæl og social baggrund har ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse, der øger livskvaliteten og forebygger invaliderende følgesygdomme af diabetes. Tilbuddene skal være af høj kvalitet tilpasset den enkeltes behov for viden og støtte. Der skal være tilbud til alle mennesker med diabetes, også de særligt udsatte og sårbare.  Uddannelsen skal tilbydes ved diagnosetidspunkt og ved forandret livssituation med afsæt i den enkeltes behov.

Læs politikpapiret om uddanelse til mennesker med diabetes

Budskabspapir: Steno Diabetes Centre

Diabetes er en voksende udfordring regionalt, nationalt og globalt. Med en milliardbevilling fra Novo Nordisk Fonden bliver det muligt at udvikle regionale kraftcentre, som i samarbejde kan løfte den danske diabetesbehandling, -forskning og forebyggende behandling op i den ubestridte verdensklasse.

Diabetesforeningen glæder sig over, at løftet i diabetesindsatsen kommer til at gælde i hele landet og ser klart, at fordelene langt opvejer ulemperne i den udvikling, der er i gang med etablering af kraftcentre i alle regioner.

Læs mere om baggrunden for de regionale centre og Diabetesforeningens holdning i vores politikpapir om Steno Diabetes Centre. 

Læs politikpapiret om Steno Diabetes Centre

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes