MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Debatindlæg

30. oktober 2018

Diabetesindsats med kikkerten for det blinde øje

Det fremgår af Sjællandske, at diabetikere begrænses i adgangen til et tilstrækkeligt antal teststrimler til blodsukkermåling og opfordres til at genbruge engangskanyler. Det kan ikke ses som andet end mangel på sundhedsfaglighed og mangel på forståelse fra kommunens side, og det er stærkt bekymrende.

Læs debatindlægget


21. oktober 2018

Fodbehandling med sikkerhed?

Diabetesforeningen og Danske fodterapeuter er kritiske overfor lovgivning, der gør det muligt for landets kommuner at indgå prisaftaler med ikke-autoriserede fodbehandlere. Behandling ved autoriserede behandlere giver mulighed for at klage over og søge erstatning i det offentlige system. Denne mulighed har patienter ikke, når de behandles af ikke-autoriserede behandlere, og de får derfor ikke samme patientsikkerhed, som de er garanteret i resten af sundhedsvæsenet.

Læs debatindlægget


2. oktober 2018

Skal fodpatienter behandles uden patient-sikkerhed i kommunalt regi?

Hvorfor skal fodpatienter i kommunalt regi have en ringere patientsikkerhed end i regionalt regi? Forskellen er iøjnefaldende. Får du tilskud til fodbehandling gennem regionen, sker behandlingen hos en statsautoriseret fodterapeut, mens loven ikke stiller minimumskrav til tilskud gennem kommunen. Dette er ikke i orden mener Diabetesforeningen og Danske Fodterapeuter.

Læs debatindlægget


30. august 2018

Kommunerne er nøglen til det nære sundhedsvæsen

Sundheden kommer tættere på. Mindre sygehus. Mere kommune. Tættere på den praktiserende læge. Og det er godt, for det giver tryghed for patienterne at blive behandlet tæt på eget hjem og af personale, der kender dem. Men det bliver helt afgørende, at kompetencerne og ressourcerne i kommunen følger med, og der bør ansættes langt flere fagpersoner som for eksempel diætister, sygeplejersker og fysioterapeuter i kommunerne.

Læs debatindlægget


1. juli 2018

Lyt til patienternes stemme

Det er centralt, at sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle lytter til patienter og pårørende. Sundhedsvæsenet strukturer bør understøtte dette gennem sammenhæng mellem sektorer.

Læs debatindlægget


27. juni 2018

Organisationer: Hurtigere genoptræning er et fælles ansvar

Kommunerne skal tage opgaven på sig og sikre tidlig genoptræning af høj kvalitet til borgerne, hospitalerne skal give kommunerne de bedste betingelser for dette, og Folketinget skal ensarte lovgivningen, så alle får ret til hurtig genoptræning, skriver ni organisationer, herunder Diabetesforeningen, i fælles indlæg.

Læs debatindlægget


24. maj 2018

Mangel på politisk mod har omkostninger for folks sundhed

Afgifter på usunde produkter, offensiv sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme burde have politisk topprioritet, men desværre svigter modet alt for ofte politikerne, når det bliver alvor.

Læs debatindlægget


19. maj 2018

Kommuner truer diabetesbehandlingen

Flere kommuner begrænser diabetespatienters adgang til de rette hjælpemidler, hvilket er et udtryk for en kortsigtet sparepolitik, der kan have alvorlige konsekvenser. Uden de rette hjælpemidler bliver det sværere for den enkelte at styre sit blodsukker, hvilket øger risikoen for følgesygdomme. 

Læs debatindlægget


1. marts 2018

Giv patienterne et bedre liv gennem sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne er en oplagt mulighed til at lave forpligtende aftaler, som sikrer et tværsektorielt samarbejde med udgangspunkt i diabetespatienternes behov for en sammenhængende og god indsats. Diabetesforeningen efterlyser i de nye sundhedsaftaler en beskrivelse af, hvordan sektorerne vil spille hinanden gode.

Læs debatindlægget


23. februar 2018

Kommuner forringer diabetespatienters vilkår

Kommunale besparelser på hjælpemidler til diabetikere er kortsigtet kassetænkning, der vil få konsekvenser for både samfundet og borgerne.

Læs debatindlægget


Tidligere debatindlæg

Læs debatindlæg fra 2017

Læs debatindlæg fra 2016

Læs debatindlæg fra 2015

Læs debatindlæg fra 2014

Læs debatindlæg fra 2013

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes