MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Den nationale diabeteshandlingsplan

Den nationale diabeteshandlingsplan blev præsenteret på Verdens Diabetesdag den 14. november 2017. Diabetesforeningen har i mange år arbejdet målrettet for en ny national diabeteshandlingsplan. Det var derfor en stor sejr, da et bredt flertal i Folketinget besluttede at afsætte 65 millioner kroner frem mod 2020 til en styrket indsats på diabetesområdet.

Læs hele nyheden

Diabetesforeningens arbejde for en handlingsplan

Diabetesforeningen har i mere end ti år sat fokus på behovet for en ny national handlingsplan for diabetes for at sikre alle med diabetes i Danmark en bedre diabetesbehandling.

Dette arbejde satte Diabetesforeningen for alvor turbo på i 2016 med afholdelse af ”Diabetes Topmødet” på Folkemødet, hvor behovet for en handlingsplan blev sat på dagsordenen. Den daværende sundhedsminister Sophie Løhde indgik efterfølgende en bred politisk aftale om satspuljen, hvor alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, bakkede om, at der skulle udvikles en ny national handlingsplan.

Siden har Diabetesforeningen været i tæt dialog med Sundhedsministeriet, hvor vi løbende har bidraget med input til udformningen af planens konkrete anbefalinger. Diabetesforeningens bidrag er baseret på inddragelse af patienter, pårørende og faglige eksperter. I 2017 afholdt Diabetesforeningen en patientworkshop, som mundede ud i rapporten Livet med diabetes, som Sundhedsministeriet modtog i maj 2017.

De fire plejlemærker

Handlingsplanen sætter rammerne for en forstærket indsats for alle med diabetes, og også en mere konsekvent indsats for at finde de omkring 60.000 mennesker, der allerede har type 2-diabetes uden at vide det. Handlingsplanen indeholder tolv konkrete initiativer, som kan opdeles under fire pejlemærker:

  • At færre udvikler type 2-diabetes i fremtiden
  • At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom
  • At flere patienter har en velreguleret diabetes
  • Et mere sammenhængende forløb for diabetespatienter

Se mere om handlingsplanen fra Sundhedsministeriet

Fra ord til handling

Diabetesforeningen vil i de kommende år arbejde for at sikre planens indhold bliver omsat til handling. Diabetesforeningen ønsker, at handlingsplanen skal skabe en fælles national ramme, som kan være med til at skabe mål og retning for de mange aktører og indsatser på diabetesområdet. Handlingsplanen skal føre til et opgør med kassetænkning og bøvlede sektorovergange, bane vejen for mere sammenhængende patientforløb og mere lighed i sundhed. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes