Formanden

Politiske fokusområder

Her finder du de politiske sager og initiativer, som vi har særligt fokus på i Diabetesforeningen.

Pressetelefon
Åben

63 12 90 12

63 12 90 12

Hvordan kan man have et godt liv med diabetes? Hvad skal der til? Og hvordan sikrer vi, at færre udvikler type 2-diabetes? Diabetesforeningens politiske fokusområder afspejler, hvad personer med diabetes oplever som væsentligt at få forbedret i deres hverdag, så de kan leve længe, godt og på lige fod med alle andre.

Her kan du læse, hvad vi lige nu arbejder mest med.

Rytterstatuen på Christiansborg

Indspil: 6 anbefalinger for type 1-diabetes

Den nye sundhedsaftale er en oplagt mulighed for at forbedre behandlingen af type 1-diabetes i Danmark.

Læs de 6 anbefalinger for type 1-diabetes

Christiansborg Rytterstatue

Indspil: 9 anbefalinger for type 2-diabetes

I 2030 vil over 450.000 danskere leve med diabetes. Diabetesforeningen har 9 anbefalinger til en succesfuld behandling af mennesker med type 2-diabetes.

Læs de 9 anbefalinger for type 2-diabetes

Christiansborg Rytterstatue

Diabetesforeningens input til en national sundhedsaftale

Diabetesforeningen fremhæver en række opmærksomhedspunkter til en national sundhedsaftale.

Læs mere om national sundhedsaftale

Forebyg Følgesygdomme

Forebyggelse af type 2 diabetes, overvægt og andre kroniske sygdomme

For at komme stigningen i antallet af danskere med overvægt, type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme til livs, må vi tænke på tværs af strukturer og rammer om sundhed i Danmark.

Læs mere om borgerrettet forebyggelse

Skolebarn

Tryg skoletid

Diabetesforeningen mener, at alle børn med type 1-diabetes skal have en voksen i skole og dagtilbud til at hjælpe med diabetes.

Læs mærkesag om tryg skoletid

Kørekort

Regler for kørekort

Diabetesforeningen mener, at de forældede regler for kørekort for personer med diabetes bør opdateres. Behandlingen af diabetes og mulighederne for monitorering af blodsukkeret har forbedret sig, uden at reglerne er fulgt med.

Læs om reglerne for kørekort

Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige adgang til diabetesteknologi

Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes skal have adgang til udstyr, der hjælper dem til det bedste liv med diabetes.

Læs om retten til hjælpemidler og behandlingsredskaber

Fødder på badevægt

Overvægt og svær overvægt

Diabetesforeningen mener, at overvægtsproblematikken er et komplekst folkesundhedsproblem, som kræver handling på mange niveauer i det danske samfund.

Læs mere om forebyggelse af overvægt og svær overvægt

To kvinder smiler

Patientuddannelse

Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes uanset type, bopæl og social baggrund har ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse.

Læs mere om uddannelse til mennesker med diabetes

Blodsukkermåler, fingerprikker

Tidlig opsporing og rettidig behandling

Diabetesforeningen mener, at tidlig opsporing og rettidig behandling for udiagnosticeret type 2-diabetes skal sikres.

Læs mere om tidlig opsporing og rettidig behandling af type 2-diabetes

T2DM Og Motion

Mad og motion

Diabetesforeningen mener, at alle med type 2-diabetes skal have individuelt tilrettelagt livsstilstilbud – med styrket fokus på sund mad og motion.

Læs mere om type 2-diabetes, mad og motion

Looper

Loopers og Do It Yourself (DIY)

Diabetesforeningen bakker op om mennesker, som prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr - men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar og risiko.

Læs mere om loopers og Do It Yourself

Corona 4 Web

Folkesundheden efter corona

Et år med corona har konsekvenser for folkesundheden og prognoserne for prædiabetes og type 2-diabetes.

Efter corona: Folkesundheden i fokus

Valgbokse, sportshal

Regional- og kommunalvalg 2021

Til valget sætter vi fokus på to mærkesager: 1) lige adgang og bedre adgang til diabetesteknologi og 2) undervisning i diabetes og hjælp til kost og motion til mennesker med type 2-diabetes

Gå til siden for regional- og kommunalvalg