Kørekort

Regler for kørekort

Reglerne for kørekort og diabetes er komplicerede. Mange oplever dem som urimelige og diskriminerende.

I Diabetesforeningen modtager vi mange henvendelser og spørgsmål om reglerne for kørekort og diabetes. Reglerne er komplicerede, de kan være svære at gennemskue, og mange oplever dem som urimelige og diskriminerende. Derfor arbejder Diabetesforeningen på at få dem ændret.

Selvfølgelig skal reglerne kørekort have fokus på trafiksikkerhed, men i Diabetesforeningen arbejder vi for, at reglerne også tager hensyn til udviklingen i teknologi og behandling af diabetes. Der er i dag betydeligt bedre behandlingsmuligheder og bedre måder at kontrollere sit blodsukker, end der var da kørekortsreglerne blev vedtaget. Det betyder, at det i dag er langt nemmere for personer med diabetes at holde blodsukkeret stabilt og overvåge eventuelle udsving, der skal reageres på. Og det bør afspejles i reglerne for kørekort.

I 2022 skal Vejledningen om Helbredskrav til Kørekort opdateres. Samtidig bliver der nu taget hul på at revidere de EU-regler, som ligger bag de danske regler for kørekort til personer med diabetes.

Diabetesforeningen er derfor i tæt dialog med de ansvarlige myndigheder i Danmark. Vi har også været til møde med EU-Kommissionen og et af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet for at gøre opmærksom på, at EU-reglerne skal ændres.

Vi mener, at:

  • EU-reglerne om begrænsning af varigheden på kørekort for personer med diabetes skal gøres mere tidssvarende, så reglerne tager højde for, at udviklingen i behandling og teknologi til diabetes betyder, at man i dag kan være i langt mere præcis kontrol med sit blodsukker, end da kørekortsreglerne blev indført. Hvis man kan vise, at ens diabetes er velreguleret, bør reglerne give mulighed for, at man kan få udstedt kørekort med samme varighed som alle andre. 

  • Der skal sikres mere gennemsigtighed i myndighedernes administration af kørekortsreglerne, så man undgår vilkårlige afgørelser.

Paragraf

Det siger reglerne om kørekort og diabetes

Når du har fået diagnosen diabetes, før du søger om kørekort, bliver din trafiksikkerhed vurderet. Hvis du allerede har kørekort, når du får diagnosen diabetes, så har du ikke pligt til at fortælle det til myndighederne uanset, hvilken behandling, og hvilket kørekort, der er er tale om.

• Se de gældende regler for kørekort og diabetes

 

Status på sagen om kørekort:

Oktober 2022

Transportminister Trine Bramsen udtaler i Altinget, at hun nu vil tage Diabetesforeningens forslag om at revidere kørekortsreglerne med til Bruxelles og ansøge EU-Kommissionen om lov til at indføre opdaterede kørekortsregler i Danmark. Diabetesforeningen ønsker, at det skal være muligt at blive undtaget fra de korte tidsbegrænsninger på kørekort, hvis man kan dokumentere, at man har en velreguleret diabetes og ikke har haft tilfælde af alvorlig hypoglykæmi over en længere periode. Hvis man kan vise det, skal man kunne få udstedt kørekort med samme varighed som alle andre.

September 2022

EU-kommissionen arbejder på at fremlægge et forslag til, hvordan reglerne for kørekort skal revideres. Derfor har Diabetesforeningens direktør, Claus Richter, været i Bruxelles for at mødes med EU-kommissionen og et af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet for at gøre dem klogere på diabetes og de behandlingsmuligheder, der findes i dag og som betyder, at reglerne bør ændres.

Det forventes, at EU-kommissionen fremlægger sit forslag til nye kørekortsregler i begyndelsen af 2023. Derefter skal forslaget behandles i både Europa-Parlamentet og i Ministerrådet, hvor EU's medlemsstater sidder. Diabetesforeningen følger sagen tæt – også i EU.

August 2022

Diabetesforeningens formand, Jørgen Andersen, og direktør, Claus Richter, mødes med transportminister Trine Bramsen. På mødet drøftes Diabetesforeningens forslag til ændringer af reglerne. Transportministeren bakker op om Diabetesforeningens ønske om at ændre reglerne. I første omgang betyder det, at den danske vejledning om helbredskrav til kørekort ændres sådan, at personer med Type 1-diabetes kan få en konkret og individuel vurdering af deres helbred, når de søger om kørekort til bus.

Transportministeren bakker også op om, at vi fra Danmarks side går til EU og foreslår, at vi på kort sigt kan gøre reglerne mere tidssvarende i Danmark og at EU-reglerne om kørekort skal ændres på længere sigt.

Juni 2021

Transportminister Benny Engelbrecht udtaler, at han er enig i at reglerne trænger til et grundigt serviceeftersyn. Det mener han vil være oplagt at gøre, når Færdselsstyrelsen pr. 1. oktober overtager nogle af de administrative opgaver angående kørekort. Benny Engelbrecht lægger op til, at andre aktører som Diabetesforeningen skal inddrages og være med til at kvalificere arbejdet, hvilket vi vil følge tæt.

Se TV SYDs udsendelse med transportministeren om problemet (juni 2021)

Maj 2021

I forlængelse af Diabetesforeningens høringssvar kommer der fokus på problemerne med helbredskravene til kørekort. Folketingspolitikerne Kirsten Norman Andersen og Karina Lorentzen Dehnhardt stiller spørgsmål om reglerne til transportminister Benny Engelbrecht. TV SYD bringer historien om Bjarne Hansen, der fortæller sin historie om, hvordan han har mistet sit kørekort til buskørsel, selvom han er velreguleret og ingen komplikationer har.

TV2 Syd
Transportministeren udtaler i juni 2021 til TV SYD, at han vil give reglerne et eftersyn. Det sker efter historien om Bjarne Hansen, der har mistet sit erhvervskørekort på grund af type 1-diabetes.
Kørekort

Forældede regler for kørekort

Diabetesforeningen mener, at de forældede regler for kørekort for personer med diabetes bør opdateres.

Se vores høringssvar om kørekort