To kvinder smiler

Patientuddannelse

I dag bliver mange med diabetes ikke henvist eller kender ikke tilbud om uddannelse, og samtidig er der et betydeligt frafald. Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes uanset type, bopæl og social baggrund har ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse, der øger livskvaliteten og forebygger invaliderende følgesygdomme af diabetes.

I dag lever over 322.000 danskere med type 2-diabetes, og omkring 30.000 danskere bliver årligt diagnosticeret med type 2-diabetes. Mennesker med diabetes er alene med sygdommen størstedelen af tiden. Derfor er det vigtigt, at de har den nødvendige viden og redskaber til at varetage diabetesbehandlingen bedst muligt.

Vi mener, at:

  • Alle med diabetes skal tilbydes diabetesspecifik støtte til sygdomsmestring af høj kvalitet (patientuddannelse).
  • Systematisk henvisning fra diabetesbehandleren, som oftest er den praktiserende læge, skal sikre, at patienter med type 2-diabetes henvises til uddannelse i sygdomsmestring i kommunen – både ved diagnosen og efter behov
  • Nationale kvalitetskrav og systematisk dataopsamling skal sikre, at de kommunale uddannelsestilbud til mennesker med type 2-diabetes følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at undervisere har de rette kompetencer
  • Brobygning mellem kommunale tilbud og civilsamfundstilbud skal sikre, at flere med type 2-diabetes får støtte til at leve med diabetes gennem peer-to-peer netværk og aktiviteter – også efter ophør af kommunale undervisningstilbud

image-text
Udklip1

Patientuddannelse

Alle med diabetes skal tilbydes uddannelse i sygdomsmestring af høj kvalitet.