Skolebarn

Tryg skoletid

Diabetesforeningen mener, at alle børn med type 1-diabetes skal have en voksen i skole og dagtilbud til at hjælpe med diabetes.

Børn med type 1-diabetes er alt for ofte overladt til selv at styre deres diabetesbehandling i skoletiden. Behandling med insulin er livsnødvendigt. Insulindosis varierer gennem dagen, og forkert dosering kan være fatalt og i værste fald føre til insulinchok. Det må aldrig være barnet med diabetes, der står alene med ansvaret. 

Vi mener, at:

  • Alle børn med type 1-diabetes har ret til en tryg hverdag i skole og dagtilbud
  • Alle børn med type 1-diabetes skal have en fast koordinator i skole- og dagtilbud, der har viden om diabetes og kan støtte barnet med at håndtere sygdommen
  • Forældre skal have mulighed for at klage over antallet af tildelte støttetimer – uanset antallet
  • Forældre skal have mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste ved skolestart og ved nydiagnosticering af et skolebarn.

I folkeskolen er der cirka 1.675 børn med type 1-diabetes, der dagligt skal håndtere deres blodsukker. For mange går det godt, fordi familien møder en skole, der samarbejder og hjælper barnet med at kontrollere sygdommen. Men mange forældre henvender sig til Diabetesforeningens rådgivning, fordi skolen eller dagtilbuddet ikke håndterer deres barns livssituation med diabetes på en tryg og ansvarlig måde.

Ifølge folkeskoleloven er kommunerne ansvarlige for støtte og behandling af skolebørn – også børn med type 1-diabetes. Børnediabeteslægernes faglige selskab (Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes) vurderer, at børn op til minimum 10 års-alderen har brug for omfattende voksenstøtte.

På nogle skoler har man en fast koordinator, som hjælper med håndteringen af barnets diabetes. Det skaber stor tryghed for barnet og forældrene og bør være et krav for alle skoler og dagtilbud, der har ansvar for et eller flere børn med type 1-diabetes. Kravet om en koordinator bør som minimum gælde op til barnet med type 1-diabetes fylder 10 år, men der kan være børn, der har behov i længere tid.

Underskriftindsamling til borgerforslag

Katja Og Karlson

Vil du være med til at skabe en tryg skoledag for børn med type 1-diabetes? Gør ligesom Katja og Karlsson – gå på gaden med en QR-kode og få folk til at skrive under på borgerforslaget ”Børn med diabetes 1 skal sikres en tryg skolegang”.

Hent QR-koden her 

QR-koden fører ind til dette borgerforslag

Klik her og få idéer til, hvordan du kan samle underskrifter

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Katja Munksbøl, som har stillet borgerforslaget på: munksboel2@gmail.com .

Skriv

Skriv til din kommune

Vil du gøre dine lokalpolitikere opmærksom på utryghed omkring dit barns diabetes i skoletiden? Så kan du bruge Diabetesforeningens skabelon. 

Udfyld alle felter markeret med gul og skriv din personlige beretning om de oplevelser, du og dit barn har haft. 

Send det til dit lokale byrådsmedlem i f.eks. din kommunes børne- eller skoleudvalg.

Hent skabelonen
image-text
Budskabspapir  om Tryg Skoletid (forside)

Download

Tryg skoletid for børn med diabetes

Diabetesforeningen mener, at alle børn med diabetes har ret til en tryg skolegang med kompetente voksne, der ser, anerkender og støtter barnet i det daglige.
Mit Barn Startkit2

Startkit til samarbejde

For at skabe trygge rammer for barnet har Diabetesforeningen udviklet et startkit, som skoler og dagtilbud kan bruge sammen med barnets forældre. 

Se hele startkittet

Formanden

Mærkesager

Find ud af, hvad der ellers rører sig politisk på diabetesområdet.

Gå til alle mærkesager