Valgbokse, sportshal

Valg 2021

Vær med til at sætte diabetes på dagsordenen i valgkampen. Her kan du finde fakta om Diabetesforeningens mærkesager til regional- og kommunalvalget.

Pressetelefon
Åben

63 12 90 12

63 12 90 12
Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige og bedre adgang til ny diabetesteknologi

Der er store regionale og kommunale forskelle på hvor mange mennesker, der får bevilget udstyr til håndtering af deres diabetes. 

T2DM Og Motion

Undervisning i diabetes og hjælp til kost og motion

alt for mange med type 2-diabetes savner hjælp til at ændre kost- og motionsvaner, og adgangen til hjælp varierer på tværs af landet. 

Mennesker, foyer, Christiansborg

Støt op om #diabetes på sociale medier

Vil du være med til at skabe opmærksomhed og sætte #diabetes på dagsordenen på sociale medier?

Fakta

Lokal fakta og værktøjer til politisk indflydelse

Længere nede på siden finder du faktaark om diabetes i regionerne, en håndbog til lokalpolitisk indflydelse og en tre-trins plan for arbejdet.

Gå til fakta og værktøjer

Lige og bedre adgang til ny diabetesteknologi

Alle med diabetes bør have adgang til det rette udstyr med udgangspunkt i den enkeltes behov – det gælder uanset diabetestype, alder, bopæl og behandlingssted. Adgangen til den rette diabetesteknologi forbedrer behandlingen og reducerer derved risikoen for udvikling af følgesygdomme.

Moderne diabetesudstyr er til gavn for økonomien på lang sigt i form af færre udgifter til behandling. Flere med diabetes er også i stand til at arbejde mere effektivt og længere – og færre ender på førtidspension.

Diabetesforeninger anbefaler

Sensorbaserede glukosemålere kan være med til at gøre livet med diabetes nemmere for den enkelte, forebygge følgesygdomme og fremme livskvaliteten.
Diabetesforeningen anbefaler, at:

  • Kommuner, der har en lavere bevillingsproces end andre kommuner, bør tage deres praksis op til overvejelse
  • Alle skal have samme rettigheder og behandlingsmuligheder, og adgangen til hjælpemidler skal ikke begrænses af, hvilken kommune borgeren bor i.

Læs mere om mærkesagen og se tal for din region og kommune (pdf)

Undervisning i diabetes og hjælp til kost og motion

Sund kost og motion er nogle af de vigtigste ingredienser, hvis man skal have en velreguleret type 2-diabetes. Et velreguleret blodsukker er med til at øge chancerne for, at
man undgår følgesygdomme som nedsat følesans, hjerte-kar-sygdomme og dårligt syn.

Alligevel viser Diabetesforeningens medlemsundersøgelse ”Livet med diabetes”, at hele 36 procent ikke får hjælp og støtte til at dyrke motion, og hele 30 procent får heller ikke hjælp til at ændre kostvaner, selvom de ønsker denne hjælp.

Diabetesforeningen anbefaler

  • Alle med diabetes skal have tilbud om undervisning i type 2-diabetes i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
  • Undervisningen skal foretages af relevant fagligt personale, som f.eks. kliniske diætister, sygeplejersker og personlige trænere. Alternativt kan de med fordel indgå samarbejde med de nye Steno Diabetes Centre om lån af personale.
  • Undervisningen i diabetes bør fokusere mere på de mentale aspekter af at leve med en kronisk sygdom.
  • Når de kommunale undervisningstilbud ophører, er det en god idé med samarbejde mellem kommunen og Diabetesforeningens lokale grupper, så de gode vaner fastholdes. Diabetesforeningen tilbyder bl.a. motivationsgrupper med aktiviteter for mennesker med diabetes, og som samtidig fungerer som netværk.

Læs mere og find fakta for din kommune og region (pdf)

Fakta om diabetes i regionerne og værktøjer til lokalpolitisk arbejde

Værktøjer til lokalpolitisk arbejde

Du finder her tre værktøjer til lokalpolitisk arbejde, en håndbog, en guide til debat og en tre-trins plan. Både håndbogen og guiden til debat giver inspiration og konkrete råd til, hvordan man kan sætte diabetes på den politiske dagsorden lokalt, og illustrerer med eksempler fra tidligere indsatser. Tre-trins planen er en model til, hvordan du kan strukturere arbejdet med at opnå politisk indflydelse, hvor du bor.