MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Høringssvar og breve

Diabetesforeningen afgiver jævnligt høringssvar til diabetesspecifikke lovforslag og bekendtgørelser. Brevene er et udtryk for sager, som Diabetesforeningen selv tager op med relevante myndigheder og beslutningstagere.

Herudover giver vi input til paraplyorganisationerne Danske Handikaporganisationer og Danske Patienters høringssvar om generelle sundhedspolitiske sager, hvor det er relevant for vores medlemmer.

Læs høringssvar fra Danske Patienter

Læs høringssvar fra Danske Handicaporganisationer


2. oktober 2019

Velkommen til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Diabetesforeningen har sendt et velkomstbrev til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, med på fokus på nogle af de mest centrale oplysninger om Diabetesforeningen, diabetes og de udfordringer, som mennesker med diabetes oplever. I brevet opfordrer vi til, at en række opmærksomhedspunkter, fx sammenhæng i behandling, adgang til hjælpemidler, og fokus på forebyggelse, imødekommes i regeringen udkast til en ny sundhedsaftale.

Læs vores velkomstbrev til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke


16. juni 2019

Vedr. revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin

Diabetesforeningen har indsendt indledende kommentarer forud for, at Medicintilskudsnævnet påbegynder revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin i andet halvår af 2019. I høringssvaret pointerer Diabetesforeningen vigtigheden af at bevare et bredt udvalg af lægemidler, således at læge og patient i samarbejde kan finde det rigtige behandling for den enkelte patient.

Læs høringssvaret vedr. revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin


25. marts 2019

Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning om type 2-diabetes i almen praksis

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til DSAMs kliniske vejledning om type 2-diabetes. Vejledningen kommer rundt og mange gode emner og er et afgørende værktøj for almen praksis behandling af mennesker med type 2-diabetes. Vi er dog uforstående overfor, at tidlig opsporing ikke indgår i den nye udgave af vejledningen og opfordrer på det kraftigste til, at der indsættes et afsnit om opsporing af type 2-diabetes, som der har været i tidligere udgaver af vejledningen.

Læs høringssvaret på Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning om type 2-diabetes i almen praksis


1. marts 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Midtjylland

Diabetesforeningen opfordrer til, at der kommer større fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, patientuddannelse og lige adgang ved tildeling af hjælpemidler, samt at der sikres høj kvalitet i behandlingen, når flere opgaver flyttes til det nære sundhedsvæsen. 

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Midtjylland


28. februar 2019
Sundhedsaftale 2019-2023 Region Hovedstaden

Diabetesforeningen mener, at der er behov for et større fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Derudover er det nødvendigt, at der gøres op med den geografiske ulighed i tilbud til diabetespatienter, samt at der sikre høj kvalitet i behandlingen, når flere opgaver flyttes til det nære sundhedsvæsen.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Hovedstaden


 

15. februar 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Sjælland

Diabetesforeningen har påpeget behovet for, at Region Sjælland sætter fokus på diabetes og dets omfang i regionen. Indsatsen bør b.la. have fokus på socialt sårbare grupper og sikre konkrete forebyggelsestiltag. Diabetesforeningen har yderligere betonet nødvendigheden af kvalitet i opgaveflytningen og adgang til hjælpemidler for mennesker med diabetes.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Sjælland


 

1. februar 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Syddanmark

Diabetesforeningen mener, at der er behov for ensartethed i patientuddannelsestilbud i Region Syddanmark. Derudover bør der være fokus på, at kvalitet og ressourcer følger med borgerne ud i nærmiljøet samt at der sikres adgang til de rette hjælpemidler. Diabetesforeningen efterlyser muligheden for at få indsigt i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det konkretiseres, hvordan de politiske visioner skal indfries.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Syddanmark


 

30. januar 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Nordjylland

Diabetesforeningen efterlyser større fokus på sygdomsspecifik patientuddannelse, forebyggelse og tidlig opsporing, samt adgang til rette hjælpemidler. Derudover er det afgørende for Diabetesforeningen, at kvaliteten i behandlingen følger med borgerne ud i nærmiljøet, og at civilsamfundet inddrages.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Nordjylland


Læs også

Høringssvar 2018

Høringssvar 2017

Høringssvar 2016

Høringssvar 2015

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes