MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Høringssvar og breve

Diabetesforeningen afgiver jævnligt høringssvar til diabetesspecifikke lovforslag og bekendtgørelser. Brevene er et udtryk for sager, som Diabetesforeningen selv tager op med relevante myndigheder og beslutningstagere.

Herudover giver vi input til paraplyorganisationerne Danske Handikaporganisationer og Danske Patienters høringssvar om generelle sundhedspolitiske sager, hvor det er relevant for vores medlemmer.

Læs høringssvar fra Danske Patienter

Læs høringssvar fra Danske Handicaporganisationer


27. februar 2020

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsstatus for insuliner

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar ang. et forslag om revurdering af tilskudssatser på insulin, som Medicintilskudsnævnet har fremlagt. Diabetesforeningen dybt bekymrede over medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af tilskudsstatus for insuliner, som vi ser som et tilbageskridt for diabetesbehandlingen i Danmark. Vi frygter at muligheden for individuel behandling indskrænkes, at personer med diabetes bliver mindre velbehandlede og at den sociale ulighed i diabetes øges.

Læs høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner


24. februar 2020

Brev til Ankestyrelsen vedr. afgørelser om sensorbaseret glukosemålere

Diabetesforeningen har henvendt sig til Ankestyrelsen efter en række afgørelser om sensorbaseret glukosemålere (Freestyle Libre) som hjælpemiddel. Foreningen oplever en snæver fortolkning af Servicelovens §112, og efter vores mening en forkert vurdering af sagerne, og tager derfor kontakt til Ankestyrelsen.

Læs brevet til Ankestyrelsen vedr. afgørelser om sensorbaseret glukosemålere


29. januar 2020

Danske Regioners forslag til model for behandlingsråd

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Danske Regioners forslag til model for et behandlingsråd. Her anerkender foreningen behovet for at prioritere sundhedsvæsenets ressourcer, men er dog uforstående for, at kommunerne ikke er en del af modellen, når de er ansvarlig for tildeling af hjælpemidler. Samtidig understreger vi vigtigheden af at inddrage livskvalitet og brugeroplevelser i evaluering af nye løsninger.

Læs høringssvaret på Danske Regioners forslag til model for behandlingsråd


Læs også

Høringssvar fra 2019

Høringssvar fra 2018

Høringssvar fra 2017

Høringssvar fra 2016

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes