MIT DIABETESBLIV MEDLEM

2014

22. december 2014
Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes i Region Hovedstaden

Diabetesforeningen mener, at det reviderede forløbsprogram rummer flere gode forbedringer bl.a. at det anbefales, at der etableres differentierede rehabiliteringstilbud, der tager hensyn til individuelle behov for patientuddannelse. Vi er glade for, at Diabetesforeningens motivationsgrupper indgår som et tilbud i forløbsprogrammet. Diabetesforeningen mener dog, at der mangler et større fokus på den psykosociale støtte i forløbsprogrammet.

Læs hørringssvaret


28. oktober 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Midtjylland

Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen indeholder gode visioner og værdier, som skal sætte patienten i centrum. Vi mener dog, at der mangler større fokus på diabetes og den tidlige opsporing. Diabetesforeningen mener yderligere, at det bør fremgå af sundhedsaftalen, at alle diabetespatienter sikres den samme patientuddannelse af høj kvalitet, uanset hvilken kommune de bor i.

Læs høringssvaret


6. oktober 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Syddanmark 

Diabetesforeningen mener, at der mangler et større fokus på diabetes. Det er positivt, at Sundhedsaftalen omtaler betydningen af patientskoler. Det er derfor særdeles kritisabelt, at planerne om at spare på patientuddannelsen er en del af et sparekatalog til 130 millioner kroner i sygehusvæsnet i Region Syddanmark.

Læs høringssvaret


16. september 2014
Bekymring for spareforslag i Region Syddanmark – justering af patientuddannelsestilbuddet 

Diabetesforeningen er bekymret over, at patientuddannelserne på hospitalerne er i spil i sparekataloget. Vi vil gerne vide, hvad besparelsen kommer til at betyde i praksis, og om kommunerne er klar til at overtage opgaven. 

Læs høringssvaret


15. september 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Sjælland

Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen ikke er konkret nok hvad angår diabetes, herunder hvordan regionen vil kvalitetssikre diabetesbehandlingen. Vi er bekymrede for, at den uændrede økonomi i sundhedsaftalen ikke kan løfte opgaverne på diabetesområdet.

Læs høringssvaret


29. august 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Nordjylland

Diabetesforeningen mener, at der mangler et større fokus på diabetes, og vil gerne fremhæve, at der bør være ensartede tilbud i behandling og sekundær forebyggelse til de borgere, der har eller får konstateret diabetes. 

Læs høringssvaret


28. marts 2014

Anvendelse af Nøglehulsmærket

Diabetesforeningen har sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Forbrugerrådet Tænk afgivet fælles høringssvar til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. Sammen er vi f.eks. bekymrede for, at lempeligere krav til saltindholdet i oste ikke er til gavn for befolkningens sundhed, men blot er et hensyn til fødevareproducenterne. Til gengæld glæder Diabetesforeningen sig over, at det med den nye bekendtgørelse igen bliver muligt at mærke glutenfri produkter, da en del diabetikere lider af cøliaki. 

Læs høringssvaret


24. marts 2014
Lov om sygedagpenge

Diabetesforeningen er særligt bekymret for den nye lov på tre punkter. Det drejer sig om: 1) Fremrykket vurderingstidspunkt, 2) Lavere ydelse til sygemeldte, der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 22 uger, og 3) At arbejdsgiver kan se frem til reduceret refusion.

Alt sammen noget der kan få alvorlige økonomiske og menneskelige følger for diabetikere. 

Læs høringssvaret


24. januar 2014
Nye regler for almennyttige lotterier

Spillemyndigheden har udarbejdet rammer til nye regler for almennyttige lotterier, som Diabetesforeningen sammen med ISOBRO har gennemgået og udarbejdet høringssvar til. Der lægges i de nye regler op til en lang række stramninger i forhold til de nugældende regler, som Diabetesforeningen er overbeviste om, vil påvirke foreningens fremtidige indtjeningsmuligheder signifikant i negativ retning. Derfor protesterer Diabetesforeningen.

Læs høringssvaret

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes