MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Mærkesager

Diabetesforeningens fokusområder og mærkesager tager afsæt i visionen "Sammen om et godt liv med diabetes - og en fremtid uden".

Diabetesforeningen mener, at der især er tre fokusområder, som er vigtige for at sikre et godt liv med diabetes:

  • Lighed i sundhed
  • Sekundær forebyggelse
  • Empowerment af patienten

Diabetesforeningens mærkesager for år 2015-2017 er:

Alle med diabetes skal have adgang til psykologbehandling

Alle med diabetes skal have lige adgang til rette hjælpemidler

Unge med diabetes skal tilbydes en mere målrettet indsats - så overgangen fra barn til voksen bliver optimal

Danskere i risikogrupper skal testes for diabetes

Alle med diabetes skal tilbydes relevant patientuddannelse

Diabetespatienters rettigheder skal anerkendes

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes