MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Politiske fokusområder

Diabetesforeningen ønsker at fremme diabetessagen til gavn og glæde for mennesker med diabetes, deres pårørende og netværk. Sigtet med det politiske arbejde er at opnå indflydelse på nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt niveau for at få sat diabetessagen på dagsordenen og fastholde fokus herpå.

Foreningens politiske arbejde tager sit afsæt i det stigende antal diabetikere, den aktuelle politiske dagsorden og i foreningens tre fokusområder i 2018-2021:

  • Ny national handleplan for diabetes
  • Rettigheder og rette hjælpemidler
  • Forebyggelse og sundhedsfremme

Læs hele Diabetesforeningens strategiplan for 2018-2021

Læs også Diabetesforeningens mærkesager for 2014-2017

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes