MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Politikpapirer

Politikpapir: Tidlig opsporing og rettidig behandling for udiagnosticeret type 2-diabetes skal sikres

Alt for mange danskere har type 2-diabetes, som ikke er diagnosticeret, og som de derfor ikke er i behandling for. Udiagnosticeret diabetes øger markant risikoen for udvikling af følgesygdomme, som ikke alene forringer det enkelte menneskes liv markant, men som også er årsag til store samfundsøkonomiske udgifter til diabetes.

Ved at sikre tidlig opsporing og rettidig behandling af type 2-diabetes vil mange følgesygdomme til diabetes kunne undgås – til gavn for den enkelte og samfundet. Tidlig opsporing kan bl.a. sikres ved målrettede indsatser i kommunerne, hos almen praksis, på arbejdspladser og jobcentre. Derudover kan en kampagne være medvirkende til at skabe synlighed om diabetes, og hermed sikre at flere danskere selv bliver opmærksomme på symptomer på diabetes, og derved opsøger behandling i tide.

Læs politikpapiret om tidlig opsporing og rettidig behandling

Fælles udspil: Diabetesforeningen og PLO enige om at almen praksis skal styrkes

Rygraden i det danske sundhedsvæsen er almen praksis, men i de senere år er de praktiserende læger blevet færre, selv om opgaverne er vokset.

Den udvikling skal vendes. Med type 2-diabetes som en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark vokser kravene til almen praksis massivt. Derfor er Diabetesforeningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) gået sammen om et fælles oplæg til styrkelse af almen praksis.

Læs hele det fælles udspil 

Politikpapir: Uddannelse med varig effekt til mennesker med diabetes

I dag bliver mange med diabetes ikke henvist eller kender ikke tilbud om uddannelse, og samtidig er der et betydeligt frafald. Alle med diabetes uanset type (1, 1½, 2), bopæl og social baggrund har ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse, der øger livskvaliteten og forebygger invaliderende følgesygdomme af diabetes. Tilbuddene skal være af høj kvalitet tilpasset den enkeltes behov for viden og støtte. Der skal være tilbud til alle mennesker med diabetes, også de særligt udsatte og sårbare.  Uddannelsen skal tilbydes ved diagnosetidspunkt og ved forandret livssituation med afsæt i den enkeltes behov.

Læs politikpapiret om uddanelse til mennesker med diabetes

Politikpapir: Steno Diabetes Centre

Diabetes er en voksende udfordring regionalt, nationalt og globalt. Med en milliardbevilling fra Novo Nordisk Fonden bliver det muligt at udvikle regionale kraftcentre, som i samarbejde kan løfte den danske diabetesbehandling, -forskning og forebyggende behandling op i den ubestridte verdensklasse.

Diabetesforeningen glæder sig over, at løftet i diabetesindsatsen kommer til at gælde i hele landet og ser klart, at fordelene langt opvejer ulemperne i den udvikling, der er i gang med etablering af kraftcentre i alle regioner.

Læs mere om baggrunden for de regionale centre og Diabetesforeningens holdning i vores politikpapir om Steno Diabetes Centre. 

Læs politikpapiret om Steno Diabetes Centre

Politikpapir 2015: Hver 10. dansker har diabetes om 10 år

Med lanceringen af Diabetesforeningens politiske udspil ønsker vi at sætte fokus på, at den nationale handleplan for diabetes skal revideres. Diabetes er nemlig den hurtigst voksende kroniske sygdom, og om 10 år vil hver 10. dansker have diabetes.

Diabetes er en stor samfundsmæssig udfordring, som kræver politisk handling. I dag koster diabetes samfundet 31,8 mia. kr. årligt. Hvis der ikke sættes målrettet ind med opsporing og bedre behandling, vil samfundsudgifterne stige markant.

Målet med en national handleplan er at skabe en sammenhængende plan for diabetes, som giver den enkelte patient væsentligt bedre livsværdi, færre følgesygdomme, mulighed for fastholdelse til arbejdsmarkedet og heraf væsentlig bedre samfundsøkonomi.

Med en handleplan ønsker Diabetesforeningen en forstærkning af praksissektoren, mere sammenhængende patientforløb samlet i diabeteshuse på tværs af sektorer.  Huse, hvor tidlig opsporing finder sted, styrkelse af patientens egenomsorg og mulighed for et årligt større diabetescheck: "Behandling under ét tag på én dag"! 

Læs vores politikpapir 2015

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes