MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Politiske udspil

Politikpapir 2015: Hver 10. dansker har diabetes om 10 år

Med lanceringen af Diabetesforeningens politiske udspil ønsker vi at sætte fokus på, at den nationale handleplan for diabetes skal revideres. Diabetes er nemlig den hurtigst voksende kroniske sygdom, og om 10 år vil hver 10. dansker have diabetes.

Diabetes er en stor samfundsmæssig udfordring, som kræver politisk handling. I dag koster diabetes samfundet 31,8 mia. kr. årligt. Hvis der ikke sættes målrettet ind med opsporing og bedre behandling, vil samfundsudgifterne stige markant.

Målet med en national handleplan er at skabe en sammenhængende plan for diabetes, som giver den enkelte patient væsentligt bedre livsværdi, færre følgesygdomme, mulighed for fastholdelse til arbejdsmarkedet og heraf væsentlig bedre samfundsøkonomi.

Med en handleplan ønsker Diabetesforeningen en forstærkning af praksissektoren, mere sammenhængende patientforløb samlet i diabeteshuse på tværs af sektorer.  Huse, hvor tidlig opsporing finder sted, styrkelse af patientens egenomsorg og mulighed for et årligt større diabetescheck: "Behandling under ét tag på én dag"! 

Læs vores politikpapir 2015

Fælles udspil: Diabetesforeningen og PLO enige om at almen praksis skal styrkes

Rygraden i det danske sundhedsvæsen er almen praksis, men i de senere år er de praktiserende læger blevet færre, selv om opgaverne er vokset.

Den udvikling skal vendes. Med type 2-diabetes som en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark vokser kravene til almen praksis massivt. Derfor er Diabetesforeningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) gået sammen om et fælles oplæg til styrkelse af almen praksis.

Læs hele det fælles udspil 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes