BLIV MEDLEM

2018

14. december 2018

Hul i loven sender udsatte patienter til uautoriserede behandlere

Når det nære sundhedsvæsen får flere opgaver, må det ikke ske på bekostning af den kvalitet og sikkerhed, som patienter har krav på, men ikke får alle steder i dag, skriver Danske Fodterapeuter og Diabetesforeningen.

Læs debatindlægget "Hul i loven sender udsatte patienter til uatoriserede behandlere"


30. november 2018

Patientforeninger advarer regeringen: Stop med at gamble med danskernes sundhed

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse opfordrer i debatindlægget regeringen til at droppe de lavere punktafgifter på usunde fødevarer i den kommende finanslov, da det risikerer at modarbejde regeringens egne mål på sundhedsområdet.

Læs debatindlægget "Stop med at gamble med danskernes sundhed"


22. november 2018

Forskelsbehandling giver mere lighed i sundhed

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, vi alle venter på, er uløseligt hægtet op på en forstærket kommunal indsats. Diabetesforeningen præsenterer i debatindlægget en række konkrete forslag til, hvordan vi kommer ulighed i sundhed til livs.

Læs debatindlægget "Forskelsbehandling giver mere lighed i sundhed"


30. oktober 2018

Diabetesindsats med kikkerten for det blinde øje

Det fremgår af Sjællandske, at diabetikere begrænses i adgangen til et tilstrækkeligt antal teststrimler til blodsukkermåling og opfordres til at genbruge engangskanyler. Det kan ikke ses som andet end mangel på sundhedsfaglighed og mangel på forståelse fra kommunens side, og det er stærkt bekymrende.

Læs debatindlægget "Diabetesindsats med kikkerten for det blinde øje"


21. oktober 2018

Fodbehandling med sikkerhed?

Diabetesforeningen og Danske fodterapeuter er kritiske overfor lovgivning, der gør det muligt for landets kommuner at indgå prisaftaler med ikke-autoriserede fodbehandlere. Behandling ved autoriserede behandlere giver mulighed for at klage over og søge erstatning i det offentlige system. Denne mulighed har patienter ikke, når de behandles af ikke-autoriserede behandlere, og de får derfor ikke samme patientsikkerhed, som de er garanteret i resten af sundhedsvæsenet.

Læs debatindlægget "Fodbehandling med sikkerhed?"


2. oktober 2018

Skal fodpatienter behandles uden patient-sikkerhed i kommunalt regi?

Hvorfor skal fodpatienter i kommunalt regi have en ringere patientsikkerhed end i regionalt regi? Forskellen er iøjnefaldende. Får du tilskud til fodbehandling gennem regionen, sker behandlingen hos en statsautoriseret fodterapeut, mens loven ikke stiller minimumskrav til tilskud gennem kommunen. Dette er ikke i orden mener Diabetesforeningen og Danske Fodterapeuter.

Læs debatindlægget "Skal fodpatienter behandles uden patient-sikkerhed i kommunalt regi?"


30. august 2018

Kommunerne er nøglen til det nære sundhedsvæsen

Sundheden kommer tættere på. Mindre sygehus. Mere kommune. Tættere på den praktiserende læge. Og det er godt, for det giver tryghed for patienterne at blive behandlet tæt på eget hjem og af personale, der kender dem. Men det bliver helt afgørende, at kompetencerne og ressourcerne i kommunen følger med, og der bør ansættes langt flere fagpersoner som for eksempel diætister, sygeplejersker og fysioterapeuter i kommunerne.

Læs debatindlægget "Kommunerne er nøglen til det nære sundhedsvæsen"


1. juli 2018

Lyt til patienternes stemme

Det er centralt, at sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle lytter til patienter og pårørende. Sundhedsvæsenet strukturer bør understøtte dette gennem sammenhæng mellem sektorer.

Læs debatindlægget "Lyt til patienternes stemme"


27. juni 2018

Organisationer: Hurtigere genoptræning er et fælles ansvar

Kommunerne skal tage opgaven på sig og sikre tidlig genoptræning af høj kvalitet til borgerne, hospitalerne skal give kommunerne de bedste betingelser for dette, og Folketinget skal ensarte lovgivningen, så alle får ret til hurtig genoptræning, skriver ni organisationer, herunder Diabetesforeningen, i fælles indlæg.

Læs debatindlægget "Hurtigere genoptræning er et fælles ansvar"


24. maj 2018

Mangel på politisk mod har omkostninger for folks sundhed

Afgifter på usunde produkter, offensiv sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme burde have politisk topprioritet, men desværre svigter modet alt for ofte politikerne, når det bliver alvor.

Læs debatindlægget "Mangel på politisk mod har omkostninger for folks sundhed"


19. maj 2018

Kommuner truer diabetesbehandlingen

Flere kommuner begrænser diabetespatienters adgang til de rette hjælpemidler, hvilket er et udtryk for en kortsigtet sparepolitik, der kan have alvorlige konsekvenser. Uden de rette hjælpemidler bliver det sværere for den enkelte at styre sit blodsukker, hvilket øger risikoen for følgesygdomme. 

Læs debatindlægget "Kommuner truer diabetesbehandlingen"


1. marts 2018

Giv patienterne et bedre liv gennem sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne er en oplagt mulighed til at lave forpligtende aftaler, som sikrer et tværsektorielt samarbejde med udgangspunkt i diabetespatienternes behov for en sammenhængende og god indsats. Diabetesforeningen efterlyser i de nye sundhedsaftaler en beskrivelse af, hvordan sektorerne vil spille hinanden gode.

Læs debatindlægget "Giv patienterne et bedre liv gennem sundhedsaftalerne"


23. februar 2018

Kommuner forringer diabetespatienters vilkår

Kommunale besparelser på hjælpemidler til diabetikere er kortsigtet kassetænkning, der vil få konsekvenser for både samfundet og borgerne.

Læs debatindlægget "Kommuner forringer diabetespatienters vilkår"

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes