BLIV MEDLEM

2019

24. november 2019

Kommuner kan ikke løfte sunde kostvaner alene

Stadig flere danskere bliver overvægtige og den sociale ulighed koblet til overvægt er overvældende. Mange kommuner gør hvad de kan for at forebygge den stigende ulighed i sundhed, men kommunerne kan ikke løfte denne opgave alene. Derfor opfordrer Diabetesforeningen til, at regeringen tager initiativ til en national forebyggelsesplan, der har fokus på at understøtte kommunernes arbejde gennem strukturelle tiltag og lovgivning.  

Læs "Kommuner kan ikke løfte sunde kostvaner alene" (pdf)


14. november 2019

Diabetespatienter er afhængige af et løft af det nære sundhedsvæsen

Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen skriver i dette debatindlæg om status på diabetesbehandlingen, og stadige udfordringer. Det pointeres at der fortsat er brug for en national ramme for, hvordan vi får mest ud af de mange gode initiativer, der lige nu vokser op alle vegne og styrket sammenhængen mellem sektorerne.  

Læs "Diabetespatienter er afhængige af et løft af det nære sundhedsvæsen" (pdf)


13. november 2019

Ulige kostvaner er en tikkende bombe under folkesundheden

På trods af utallige kampagner om sunde kostvaner, er overvægt et stadig stigende problem for danskerne, og flere får konstateret livsstilsrelaterede sygdomme som type 2-diabetes. En af forklaringerne på dette er den stigende ulighed i sundhed. Diabetesforeningen opfordrer, i dette debatindlæg, den nuværende regering og resten af folketinget til at være mere ambitiøse på kostområdet og indføre politikker, der rykker ved uligheden i kostvaner, særligt blandt børn.

Læs "Ulige kostvaner er en tikkende bombe under folkesundheden" (pdf)


1. november 2019

Patienters adgang til ny teknologi afgøres af postnummer

I dag afhænger adgangen til teknologisk udstyr i alt for høj grad af postnummer, social status, og kortsigtede økonomiske besparelser i kommune og region. Derfor foreslår Diabetesforeningen, i dette debatindlæg, at kommuner og regioner får fælles økonomisk ansvar for finansieringen af udvalgte områder af hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Læs "Patienters adgang til ny teknologi afgøres af postnummer" (pdf)


19. september 2019

Sundhedsorganisationer: Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F.

Diabetesforeningen og en række andre sundhedsorganisationer opfordrer i dette debatindlæg statsministeren til sætte prisen på tobak endnu mere op end varslet i regeringens tobaksudspil, der blev lanceret i denne uge. Den forslåede pris er alt for lav til at dæmme op for rygningen, og forhindre børn og unge i at starte med at ryge.

Læs "Sundhedsorganisationer: Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F." (pdf)


12. september 2019

Flere ressourcer og bindende kvalitetsstandarder er nødvendigt i kommunerne

Kvaliteten i de kommunale sundhedstilbud til diabetespatienter er svingende, og det går særligt ud over de svageste patienter. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten sikres - for eksempel med bindende kvalitetsstandarder, skriver Diabetesforeningen i et debatindlæg i Politiken.

Læs "Flere ressourcer og bindende kvalitetsstandarder er nødvendigt i kommunerne" (pdf)


7. september 2019

Husk løftet om prishop på tobakken

Diabetesforeningen opfordrer sammen med seks andre organisationer, regeringen til at sætte priserne op på tobaksprodukter. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, så beslutningstagerne har ingen tid at spilde, hvis de vil sikre en røgfri fremtid.

Læs "Husk løftet om prishop på tobakken" (pdf)


31. august 2019

Meget tyder på, at diabetiker-kostråd vil ændre sig

Meget tyder på, at fremtidens kostråd til mennesker med type 2-diabetes vil indeholde færre kulhydrater end de nuværende anbefalinger. Hverken vi i Diabetesforeningen, forskerne eller myndighederne føler sig dog endnu sikre nok til at konkludere entydigt. I Diabetesforeningen vil vi gerne mere i dialog om fremtidens løsninger på en bedre diabetesbehandling, herunder kost. Det vil vi gerne, fordi vi ønsker at være en forening for alle med diabetes og pårørende - uanset hvordan de vælger at håndtere deres liv med diabetes.

Læs "Meget tyder på, at diabetiker-kostråd vil ændre sig (pdf)"


25. august 2019

En fast kontaktperson kan sikre trygheden for børn med diabetes 

Diabetesforeningen opfordrer i dette debatindlæg til, at der stilles et politisk krav til skolerne om at have en fast kontaktperson til børn med diabetes. En fast kontaktperson kan sikre, at ingen små børn med diabetes står alene med det enorme ansvar, som diabetes er.

Læs "En fast kontaktperson kan sikre trygheden for børn med diabetes (pdf)"


22. maj 2019

Patientrettigheder skal gælde for hele sundhedsvæsenet

Opgaveglidningen på sundhedsområdet fra det behandlende sundhedsvæsen til kommunerne kan sætte patienters rettigheder under pres. I debatindlægget beskriver diabetesforeningen nogle af konsekvenserne ved denne opgaveglidning, samt hvordan det kan medføre til en tilsvarende glidning i patienters rettigheder.

Læs "Patientrettigheder skal gælde for hele sundhedsvæsenet (pdf)"


4. april 2019

God rehabilitering skal ikke vente på sundhedsreformen

Der er alt for stor forskel på det tilbud om rehabilitering, herunder patientuddannelse, som mennesker med diabetes mødes med i kommunerne. Diabetesforeningen præsenterer i debatindlægget fem krav til kommunernes tilbud om rehabilitering/patientuddannelse, som bør være bindene.

Læs "God rehabilitering skal ikke vente på sundhedsreformen (pdf)"


3. april 2019

Vi har lavet en indkøbsguide - ikke en kostvejledning

Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen svarer i debatindlægget på kritik af den opdaterede indkøbsguide. Der er ikke tale om en kostvejledning og derfor er det misforstået, når indkøbsguiden kritiseres for ikke at nævne kulhydrater, og hvad de betyder for mennesker med diabetes.

Læs "Vi har lavet en indkøbsguide - ikke en kostvejledning (pdf)"


31. januar 2019

Forbrugerne har ret til at kende kalorieindholdet på fastfood

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse opfordrer i debatindlægget politikerne til at indføre obligatorisk kaloriemærkning af fastfood.

Læs "Forbrugerne har ret til at kende kalorieindholdet på fastfood (pdf)"

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes