BLIV MEDLEM

Den nationale diabeteshandlingsplan

Diabetesforeningen har i mange år arbejdet målrettet for en ny national diabeteshandlingsplan. Det var derfor en stor sejr, da et bredt flertal i Folketinget besluttede at afsætte 65 millioner kroner frem mod 2020 til en styrket indsats på diabetesområdet med Den Nationale Diabeteshandlingsplan.

Status på handlingsplanens initiativer

Senest opdateret august 2019

Implementeringen af den nationale diabeteshandlingsplan, der blev præsenteret på Verdens Diabetesdag den 14. november 2017,  er i fuld gang. I Diabetesforeningen arbejder vi tæt sammen med Sundhedsstyrelsen, der har det overordnede ansvar, for at sikre, at indholdet bliver omsat til handling.

Vi vil være en del af løsningen og en aktiv sparringspartner. Men det er også afgørende, at vi er vagthund, stiller spørgsmål og er kritiske, for at sikre fremdrift og effekt af initiativerne.

 

Vi er en del af løsningen

Diabetesforeningen er særligt inddraget i tre af initiativerne, hvor vi har modtaget midler fra satspuljen til at udføre arbejdet:

Sunde fødevarer til mennesker med diabetes: Vi er en del af projektgruppen, der har udviklet og opdateret en række værktøjer som sundhedsprofesionelle og mennesker med diabetes kan bruge i bl.a. indkøbssituationen til at træffe sundere valg. Som led i projektet har vi gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt mennesker med diabetes, samt fået midler til at udvikle en søgefunktion i kulhydratappen, hvilket brugerne længe har efterspurgt. 

Læs mere om projektet

Se resultater af undersøgelsen

Familieprojektet: Vi har modtaget 1,5 mio. kr. til at styrke støtten og rådgivningen for familier der har diabetes tæt inde på livet. Første skridt er at etablere en familiementorordring i Nordjylland. Desuden opbygger vi et online familieunivers, der samler viden og gode råd til børnefamilier. 

Læs mere om familieprojektet

Vidensbroprojektet: Diabetesforeningen står i spidsen for vidensdeling om sygdomsmestring hos særligt sårbare mennesker med diabetes mellem de mange forskellige aktører på diabetesområdet.

Læs mere om vidensbroprojektet

 

Vi er sparringspartner

Diabetesforeningen har herudover været involveret i en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med de enkelte initiativer.

Vi var med, da der skulle udarbejdes anbefalinger for tidlig opsporing og den afklarende samtale i kommunen. Arbejdsgruppen anbefalede bl.a., at kommunerne benyttede Diabetesforeningens risikotest som værktøj til tidlig opsporing:

Læs mere om puljemidlerne til tidlig opsporing

Derudover er vi aktivt involveret i abejdsgrupper med fokus på:

  • oplysning til personale om diabetes,
  • overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, samt
  • undersøgelser af ”samme dag under samme tag”-princippet (at behandlinger koordineres og foretages i forlængelse af hinanden).

 

Vi er vagthund

Vi holder løbende øje med, at løfterne i planen bliver overholdt.

Vi rettede blandt andet henvendelse til ministeriet, da det viste sig, at under halvdelen af børn og unge med type 1-diabetes fik udleveret en flash glukosemåler, som de efter aftalen i Den Nationale Diabeteshandleplan har krav på. Vi vil have forskellene belyst, så vi kan gå i dialog med regionerne og sikre, at aftalen bliver overholdt.

Læs mere om forskellen i udlevering af flash glukosemålere

Til januar 2019 vil vi holde en politisk konference, hvor vi sammen med centrale aktører kan lave en status på handlingsplanen. Vi vil drøfte, hvordan vi bedst kan sikre, at de mange initiativer gør en positiv forskel for både de personer, der er berørt af diabetes, og for samfundet.


Baggrund:

Handlingsplanen kort fortalt - De 4 pejlemærker

Handlingsplanen sætter rammerne for en forstærket indsats for alle med diabetes, og også en mere konsekvent indsats for at finde de omkring 60.000 mennesker, der allerede har type 2-diabetes uden at vide det. Handlingsplanen indeholder tolv konkrete initiativer, som kan opdeles under fire pejlemærker:

  • At færre udvikler type 2-diabetes i fremtiden
  • At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom
  • At flere patienter har en velreguleret diabetes
  • Et mere sammenhængende forløb for diabetespatienter

Se mere om handlingsplanen fra Sundhedsministeriet

 

Diabetesforeningens arbejde for en handlingsplan

Diabetesforeningen har i mere end ti år sat fokus på behovet for en ny national handlingsplan for diabetes for at sikre alle med diabetes i Danmark en bedre diabetesbehandling.

Dette arbejde satte Diabetesforeningen for alvor turbo på i 2016 med afholdelse af ”Diabetes Topmødet” på Folkemødet, hvor behovet for en handlingsplan blev sat på dagsordenen. Den daværende sundhedsminister Sophie Løhde indgik efterfølgende en bred politisk aftale om satspuljen, hvor alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, bakkede om, at der skulle udvikles en ny national handlingsplan.

Siden har Diabetesforeningen været i tæt dialog med Sundhedsministeriet, hvor vi løbende har bidraget med input til udformningen af planens konkrete anbefalinger. Diabetesforeningens bidrag er baseret på inddragelse af patienter, pårørende og faglige eksperter. I 2017 afholdt Diabetesforeningen en patientworkshop, som mundede ud i rapporten Livet med diabetes, som Sundhedsministeriet modtog i maj 2017.

 

Fra ord til handling

Diabetesforeningen vil i de kommende år arbejde for at sikre planens indhold bliver omsat til handling. Diabetesforeningen ønsker, at handlingsplanen skal skabe en fælles national ramme, som kan være med til at skabe mål og retning for de mange aktører og indsatser på diabetesområdet. Handlingsplanen skal føre til et opgør med kassetænkning og bøvlede sektorovergange, bane vejen for mere sammenhængende patientforløb og mere lighed i sundhed. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes