BLIV MEDLEM

Høringssvar og breve

Diabetesforeningen afgiver jævnligt høringssvar til diabetesspecifikke lovforslag og bekendtgørelser. Brevene er et udtryk for sager, som Diabetesforeningen selv tager op med relevante myndigheder og beslutningstagere.

Herudover giver vi input til paraplyorganisationerne Danske Handikaporganisationer og Danske Patienters høringssvar om generelle sundhedspolitiske sager, hvor det er relevant for vores medlemmer.

Læs høringssvar fra Danske Patienter

Læs høringssvar fra Danske Handicaporganisationer


18. september 2020

Høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024. Diabetesforeningen peger bl.a. på, at kapacitetsplanlægning bør tage udgangspunkt i diabetesudviklingen i regionen. Vi bakker samtidig op om afprøvning af en ny kapacitetsmodel og påpeger, at mennesker med diabetes skal inddrages i planlægning og evaluering.

Læs høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024 (pdf)


29. juni 2020

Henvendelse ang. nationalt udbud af diabetesudstyr

Diabetesforeningen har endnu rettet henvendelse til Region Midtjylland ang. prækvalificeringen af det nationale diabetesudbud, som de står i spidsen for. Udbuddet blev i slutningen af marts annulleret pga. coronakrisen, men forventes at blive genstartet snart. Foreningen opfordrer de udbudsansvarlige til at benytte anledningen til at give mennesker med diabetes en stemme i udbudsprocessen.

Læs henvendelse ang. nationalt udbud af diabetesudstyr


3. maj 2020

Henvendelse til sundheds- og ældreministeren ang. revurdering af tilskudsstatus for insuliner

Diabetesforeningens formand har sendt en henvendelse til Sundheds- og ældreministeren, hvor vi opfordrer til at processen for revurdering af insuliner i lyset af coronakrisen udskydes til der er kommet mere ro på sundhedsvæsenet. Herudover gøres ministeren opmærksom på foreningens bekymringer ang. Medicintilskudsnævnets forslag. Brevet er også sendt til orientering til medlemmerne af Folketingets Sundhed- og ældreudvalg.

Læs brevet angående revurdering af tilskudsstatus for insuliner


26. april 2020

Høringssvar ang. anbefalinger for borgere med sygdomme eller tilstande med øget risiko for alvorligt forløb for covid-19

Diabetesforeningen har sendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen, der har sendt deres opdaterede anbefalinger til personer i øget risiko i høring hos patientforeninger. I høringssvaret opfordrer vi til, at det understreges, at patientens egen læge har ansvaret for risikovurdering i tvivlstilfælde. Herudover efterspørger Diabetesforeningen en klar definition af, hvilke faktorer, der skal inddrages i vurderingen af, om en person med diabetes er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Læs høringssvar ang. anbefalinger for borgere med sygdomme eller tilstande med øget risiko for alvorligt forløb for covid-19


27. marts 2020

Vedr. udbud af diabetesbehandlingsredskaber

Diabetesforeningen har noteret sig, at der er påbegyndt en proces ang. nyt national udbud af behandlingsredskaber til mennesker med diabetes. Foreningen undrer sig over, at den som repræsentant for mennesker med diabetes ikke har været inddraget i det forberedende arbejde. Derfor har vi henvendt os til den udbudsansvarlige, for at kommentere på det igangværende udbud.

Læs høringssvar vedr. udbud af diabetesbehandlingsredskaber


27. februar 2020

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsstatus for insuliner

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar ang. et forslag om revurdering af tilskudssatser på insulin, som Medicintilskudsnævnet har fremlagt. Diabetesforeningen dybt bekymrede over medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af tilskudsstatus for insuliner, som vi ser som et tilbageskridt for diabetesbehandlingen i Danmark. Vi frygter at muligheden for individuel behandling indskrænkes, at personer med diabetes bliver mindre velbehandlede og at den sociale ulighed i diabetes øges.

Læs høringssvar ang. medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner


24. februar 2020

Brev til Ankestyrelsen vedr. afgørelser om sensorbaseret glukosemålere

Diabetesforeningen har henvendt sig til Ankestyrelsen efter en række afgørelser om sensorbaseret glukosemålere (Freestyle Libre) som hjælpemiddel. Foreningen oplever en snæver fortolkning af Servicelovens §112, og efter vores mening en forkert vurdering af sagerne, og tager derfor kontakt til Ankestyrelsen.

Læs brevet til Ankestyrelsen vedr. afgørelser om sensorbaseret glukosemålere


29. januar 2020

Danske Regioners forslag til model for behandlingsråd

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Danske Regioners forslag til model for et behandlingsråd. Her anerkender foreningen behovet for at prioritere sundhedsvæsenets ressourcer, men er dog uforstående for, at kommunerne ikke er en del af modellen, når de er ansvarlig for tildeling af hjælpemidler. Samtidig understreger vi vigtigheden af at inddrage livskvalitet og brugeroplevelser i evaluering af nye løsninger.

Læs høringssvaret på Danske Regioners forslag til model for behandlingsråd


Læs også

Høringssvar fra 2019

Høringssvar fra 2018

Høringssvar fra 2017

Høringssvar fra 2016

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes