BLIV MEDLEM

2018

6. november 2018

Henvendelse til Medicinrådet om ny behandlingsvejledning på type 2-diabetesområdet

Diabetesforeningen opfordrer til faglig konsensus og klarhed, hvad angår behandlingsvejledninger for type 2-diabetes -  af hensyn til patienter og behandlere.

Læs høringssvaret


6. november 2018

Henvendelse vdr. Københavns Kommunes praksis på hjælpemiddelområdet

Diabetesforeningen sætter stor pris på de mange gode initiativer på diabetesområdet, som er igangsat af Københavns Kommune de seneste år, herunder handleplanen for type 2-diabetes 2016-2019 og oprettelsen af Center for Diabetes. Men er bekymrede for den praksis vi ser på hjælpemiddelområdet for øjeblikket.

Læs høringssvaret


15. oktober 2018

Henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. kommunalt tilskud til fodbehandling under det udvidede helbredstillæg

Diabetesforeningen har sammen med Danske Fodterapeuter sendt en anmodning om et møde til beskæftigelsesministeren. i dag ikke er lovfaste krav til, hvem der må udføre fodbehandlinger på pensionister med tilskud fra kommunen i form af det udvidede helbredstillæg. Dette betyder, at borgerne ikke har garanti for, at ydelsen sker hos en autoriseret sundhedsperson, med dertil knyttet patientsikkerhed. På mødet vil foreninger gerne bl.a. drøfte denne problematik med ministeren.

Læs høringssvaret


12. oktober 2018

Henvendelse til Sundhedsministeren vedr. udflytning af patienter til alm. praksis

Diabetesforeningen og Lungeforeningen gør i en henvendelse til sundhedsminister Ellen Trane Nørby opmærksom på, at en række centrale forudsætninger, skal være på plads, hvis udflytningen af diabetes- og KOL-patienter til alm. praksis skal blive en succes. Foreningerne vil gerne i dialog med regeringen om udflytningerne og sundhedsreformen.

Læs høringssvaret


1. juni 2018

Høringssvar vedr. udkast til praksis for fodterapi i Region Midtjylland

Diabetesforeningen opfordrer i høringssvaret Region Midtjylland, til at løse de kapacitetsproblemer på fodterapiområdet, der præsenteres i udkastet til praksisplanen. Det er centralt at mennesker med diabetes har let og lige adgang til fodterapi, og ikke mødes af lange ventetider eller skal rejse langt for at få adgang.  

Læs høringssvaret


15. maj 2018

Opfølgning på Diabetesforeningens foretræde for Folketingets Social, Indenrigs- og Børneudvalg

I forbindelse med Diabetesforeningens foretræde for Folketingets Social, Indenrigs- og Børneudvalg angående udfordringer med hjælpemidler på diabetesområdet, blev der efterspurgt priseksempler på diabeteshjælpemidler. 

Læs høringssvaret


8. maj 2018

Fælles høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Diabetesforeningen har sammen med Forbrugerrådet Tænk, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker bekymring for en praksis, hvor tilladelser af næringsstoftilsætninger til individuelle produkter bliver til generelle tilladelser, der kan anvendes uden forudgående sagsbehandling i Fødevarestyrelsen. Dette skyldes bl.a. at generelle tilladelser sandsynligvis vil resultere i, at flere og flere produkter får tilsætning af næringsstoffer, og at niveauerne løbende bliver højere, end forbrugerne har behov for og gavn af. Ligeledes vil de generelle tilladelser gøre det vanskeligere at monitorere befolkningens samlede indtag af næringsstoffer, ligesom det bliver sværere at rådgive forskellige målgrupper om, hvad der er sund kost.

Læs høringssvaret


20. april 2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren

Diabetesforeningen gør i høringssvaret opmærksom på, at vi er bekymrede for, at fodterapi tilbuddet for mennesker med diabetes forringes, hvis tilskudsmidler som i dag dækker fire specialer, i fremtiden skal dække behandling af patienter fra fem specialer. Herudover gøres der opmærksom på, at adgangen til fodterapi allerede i dag er presset visse steder i landet.

Læs høringssvaret


13. april 2018

Brev: Informationsbrev om diabetes på den regionale og kommunale dagsorden

Diabetesforeningen har sendt informationsbreve målrettet til samtlige af landets borgmestre, regionrådsformænd og medlemmer af sundhedskoordinationsudvalgene. I informationsbrevene klæder vi beslutningstagerne på med de nyeste tal om diabetes i netop deres kommune eller region, og bidrager med input til, hvordan de aktivt kan arbejde for at forbedre behandlingen af og forholdene for mennesker med diabetes. Hovedbudskabet er særligt at få de lokale beslutningstagere til at prioritere diabetes i de fem nye sundhedsaftaler, som i det kommende år skal forhandles på plads mellem region og tilhørende kommuner.
Her kan du læse brevet til medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark. 

Læs høringssvaret


12. april 2018

Anmodning om foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg angående udfordringer med hjælpemidler på diabetesområdet 

Diabetesforeningen har på baggrund af en lang række henvendelser til foreningens rådgivere, søgt om foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg angående udfordringer med kommunernes konvertering af hjælpemidler på diabetesområdet.  

Ved foretrædet ønsker Diabetesforeningen kort at redegøre for: 1) Hvordan kommunernes nye fortolkning af loven afviger fra den hidtidige praksis og kolliderer med forståelsen af funktion af hjælpemidler 2)Problemstillingerne vedrørende den nye kommunale praksis, som fratager borgerne muligheden for en konkret, individuel vurdering og samtidig afskærer dem fra at klage 3) Behovet for klare retningslinjer ift. kommunernes konvertering af hjælpemidler, således at borgernes ret til de bedst egnede hjælpemidler sikres.

Læs høringssvaret


3. april 2018

Sundhedsvæsenet har behov for en specialuddannelse i diabetessygepleje

Specialuddannede sygeplejersker med særlig viden og kliniske kompetencer indenfor diabetes vil kunne gøre en forskel og være med til at løfte diabetesindsatsen i sundhedsvæsenet til et endnu højere niveau end i dag. Sygeplejerskerne har allerede en nøglerolle i store dele af det sammenhængende behandlingsforløb og kan med fordel løfte endnu flere opgaver på diabetesområdet.

Læs høringssvaret


15. marts 2018

Opfordring til Folketinget: Gør mere for at børn og unge ikke begynder at ryge, og det bliver lettere at holde op

Diabetesforeningen har sammen med 33 andre organisationer sendt en opfordring til folketingets medlemmer, om at gøre mere for at børn og unge ikke begynder at ryge. I brevet efterspørges bl.a. en handlingsplan og der præsenteres 5 konkrete forslag, der vil medvirke til, at færre børn og unge begynder at ryge, og det bliver lettere at kvitte smøgerne for voksne, som ønsker at holde op.

Læs høringssvaret

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes