BLIV MEDLEM

2019

2. oktober 2019

Velkommen til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Diabetesforeningen har sendt et velkomstbrev til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, med på fokus på nogle af de mest centrale oplysninger om Diabetesforeningen, diabetes og de udfordringer, som mennesker med diabetes oplever. I brevet opfordrer vi til, at en række opmærksomhedspunkter, fx sammenhæng i behandling, adgang til hjælpemidler, og fokus på forebyggelse, imødekommes i regeringen udkast til en ny sundhedsaftale.

Læs vores velkomstbrev til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke


16. juni 2019

Vedr. revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin

Diabetesforeningen har indsendt indledende kommentarer forud for, at Medicintilskudsnævnet påbegynder revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin i andet halvår af 2019. I høringssvaret pointerer Diabetesforeningen vigtigheden af at bevare et bredt udvalg af lægemidler, således at læge og patient i samarbejde kan finde det rigtige behandling for den enkelte patient.

Læs høringssvaret vedr. revurdering af tilskudsstatus for diabetesmedicin


25. marts 2019

Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning om type 2-diabetes i almen praksis

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til DSAMs kliniske vejledning om type 2-diabetes. Vejledningen kommer rundt og mange gode emner og er et afgørende værktøj for almen praksis behandling af mennesker med type 2-diabetes. Vi er dog uforstående overfor, at tidlig opsporing ikke indgår i den nye udgave af vejledningen og opfordrer på det kraftigste til, at der indsættes et afsnit om opsporing af type 2-diabetes, som der har været i tidligere udgaver af vejledningen.

Læs høringssvaret på Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning om type 2-diabetes i almen praksis


1. marts 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Midtjylland

Diabetesforeningen opfordrer til, at der kommer større fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, patientuddannelse og lige adgang ved tildeling af hjælpemidler, samt at der sikres høj kvalitet i behandlingen, når flere opgaver flyttes til det nære sundhedsvæsen. 

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Midtjylland


28. februar 2019
Sundhedsaftale 2019-2023 Region Hovedstaden

Diabetesforeningen mener, at der er behov for et større fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Derudover er det nødvendigt, at der gøres op med den geografiske ulighed i tilbud til diabetespatienter, samt at der sikre høj kvalitet i behandlingen, når flere opgaver flyttes til det nære sundhedsvæsen.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Hovedstaden


15. februar 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Sjælland

Diabetesforeningen har påpeget behovet for, at Region Sjælland sætter fokus på diabetes og dets omfang i regionen. Indsatsen bør b.la. have fokus på socialt sårbare grupper og sikre konkrete forebyggelsestiltag. Diabetesforeningen har yderligere betonet nødvendigheden af kvalitet i opgaveflytningen og adgang til hjælpemidler for mennesker med diabetes.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Sjælland


1. februar 2019

Sundhedsaftale 2019-2023 Region Syddanmark

Diabetesforeningen mener, at der er behov for ensartethed i patientuddannelsestilbud i Region Syddanmark. Derudover bør der være fokus på, at kvalitet og ressourcer følger med borgerne ud i nærmiljøet samt at der sikres adgang til de rette hjælpemidler. Diabetesforeningen efterlyser muligheden for at få indsigt i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det konkretiseres, hvordan de politiske visioner skal indfries.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Syddanmark


30. januar 2019
Sundhedsaftale 2019-2023 Region Nordjylland

Diabetesforeningen efterlyser større fokus på sygdomsspecifik patientuddannelse, forebyggelse og tidlig opsporing, samt adgang til rette hjælpemidler. Derudover er det afgørende for Diabetesforeningen, at kvaliteten i behandlingen følger med borgerne ud i nærmiljøet, og at civilsamfundet inddrages.

Læs høringssvaret på Sundhedsaftale 2019-2023 Region Nordjylland

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes