BLIV MEDLEM

Register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS)

Register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS) er et offentligt register hørende under Sundhedsdatastyrelsen. RUKS dækker otte kroniske sygdomme og/eller svære psykiske lidelser i Danmark - deriblandt type 1-diabetes og type 2-diabetes. Registret bygger på data fra Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

De nyeste tal fra RUKS er fra 2018.

Find tabeller

Tabellerne indeholder data over:

  • hvor mange danskere, der har diagnosen diabetes (prævalens)
  • hvor mange nye tilfælde, der er blevet registreret i årets løb (incidens)

Data kan ses fordelt på diabetestype (type 1-diabetes og type 2-diabetes) køn, alder, region/kommune og udvikling over tid.

Se tabellerne fra RUKS

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes