MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Kommunalt samarbejde om diabeteshjælpemidler

Denne side er henvendt landets kommunale medarbejdere, der arbejder med udbud og prisindhentning af diabeteshjælpemidler. her kan du læse om:

  • Hvad Diabetesforeningen bidrager med i en kommunal udbuds- eller prisindhentningsproces
  • Hvorfor Diabetesforeningen er en attraktiv samarbejdspartner, hvis du står for at skulle koordinere et stort udbud af diabeteshjælpemidler, eller hvis du skal lave ny indkøbsaftale for én eller flere kommuner.

Læs mere om Diabetesforeningens arbejde med hjælpemidler

Udbud

Hjælpemidler til mennesker med diabetes er i hastig teknologisk udvikling. Samtidig er der en stigende konkurrence på markedet, som gør det vanskeligt for den enkelte kommune at gennemskue, hvordan en aftale om indkøb af diabeteshjælpemidler sammensættes mest fordelagtigt på den lange bane.

I Diabetesforeningen understøtter vi, at din kommune finder den rette balance mellem pris og kvalitet.

Inden udbuddet går i gang

Diabetesforeningen har ekspertviden om mennesker med diabetes og deres hverdag, og vi er hver dag i kontakt med både brugere og frivillige, som interesserer sig for diabeteshjælpemidler.

Vores erfaring er, at en god inddragelsesproces i forbindelse med udbud sikrer den bedste aftale for både borgere og kommuner.

Hvad kan Diabetesforeningen hjælpe med?

  • Vi er behjælpelige med at udpege engagerede brugerrepræsentanter, som kan bistå med at få den rigtige leverandøraftale på plads.
  • Vi har udviklet redskaber, som kan understøtte brugerrepræsentanternes deltagelse i de indledende møder, så udbudsmaterialet får en høj kvalitet, og dermed sikrer en tilfredsstillende aftale for alle parter
  • Vi yder sparring på selve brugerinddragelsesprocessen, samt kravsspecifikationen.
  • Når selve udbudsprocessen går i gang er vores udbudskonsulent behjælpelig med at besvare afklarende spørgsmål omkring målgruppens ønsker og behov og andre spørgsmål, som kan opstå afledt af den igangværende proces.

Se Diabetesforeningens redskaber, som kan understøtte brugerrepræsenterne

Se Diabetesforeningens forslag til kravsspecifikation

Hvorfor er brugerinddragelse vigtig?

Det er lovgivningen, der sikrer, at brugerne skal inddrages ved et udbud. Formålet er at inddrage brugernes viden og erfaring om produkterne og den service, der bør knytte sig hertil mm.

Brugerinddragelsen er vigtig, fordi det kun er brugerne, der kan komme med input til, hvilke produkter der er forenelige med deres behov i hverdagen. Brugerrepræsentanterne kan bidrage med viden, som kan føre til, at kommunen i sidste ende kan undgå at træffe uhensigtsmæssige beslutninger.

Når kontrakten er underskrevet

Når en kommune eller et indkøbsfællesskab har tegnet en kontrakt med en leverandør, er der oftest tale om flere borgere, som skal skifte deres produkt ud med et andet end det, de har i forvejen.

Ved større konverteringer er det en stor fordel at inddrage Diabetesforeningen i implementeringsfasen, så det sker i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik.

Hvad kan Diabetesforeningen hjælpe med?

  • Vi yder sparring til tilrettelæggelse af borgermøder med producenten,
  • Vi yder sparring til udvælgelseskriterier i forhold til individuelle behov,
  • Vi yder sparring til informationsskrivelser til de borgere, som skal informeres om den kommende ændring.

Vedrørende prisindhentning

Hvis din kommune gør brug af prisindhentning fremfor udbud, er der også hjælp at hente fra Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen anbefaler, at en prisindhentning bliver gennemført med samme grundige brugerinddragelse som et udbud. Herudover anbefaler vi, at I orienterer handicaprådet, hvis en ny prisaftale er på vej.

Det er en ikke økonomisk fordel, hvis I på den korte bane udelukkende kigger på ensidige økonomiske besparelser. Det er blandt andet fordi, at Serviceloven sikrer borgerens ret til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, hvor det bedst egnede kommer først.

Står I som kommune eller indkøbsfællesskab med en snæver prisaftale på enkelte produkter, kan I risikere at stå tilbage med en lang række særbevillinger på dyrere produkter og dermed et ikke styrbart budget.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes