MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Dansk Selskab for Børne - og Ungdomsdiabetes

Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes (DIA-REG B&U) blev oprettet i 1996 på initiativ af Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes (DSBD). Til registeret hører en biologisk bank med biologisk materiale fra børn med diabetes og deres familie. Den biologiske bank danner basis for forskning i bl.a. genetik og immunologi.

Registerets formål er at kortlægge forekomsten og udviklingen af diabetes i Danmark blandt børn og unge. Samtidig indsamles oplysninger og biologisk materiale fra familier med diabetes med henblik på at studere årsager til udviklingen af diabetes.

Registeret indeholder oplysninger om hvor mange børn og unge, der har diagnosen diabetes (prævalens) og antallet af nye diabetestilfælde (incidens). Data er fordelt på køn, alder, etnicitet, udvikling over tid og forskellige diabetestyper.

Desuden indeholder registeret også mål og informationer om behandlingskvaliteten på de enkelte sygehuse, som led i kvalitetssikring af diabetesbehandlingen.

Dansk Selskab for Børne- og Ungdoms Diabetes

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes