MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Det Nationale Diabetesregister

Det Nationale Diabetesregister er senest opdateret i 2012 og bliver ikke opdateret yderligere. De nyeste officielle tal for forekomst af diabetes i Danmark er derfor fra 2012.

Nyt register - RUKS

I november 2015 blev ansvaret for sundhedsdata placeret under den nyoprettede Sundhedsdatastyrelse. Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at der vil komme nye tal for forekomsten af diabetes i april 2016. Det vil ske i form af et nyt register, RUKS – Registeret vedrørende Udvalgte Kroniske Sygdomme. Når tallene er offentligt tilgængelige, vil de kunne hentes fra denne side.

Find de nyeste tabeller

Indtil der foreligger nye tal fra RUKS, viser vi her på siden de senest opdaterede tabeller fra Det Nationale Diabetesregister. Tallene er altså fra 2012. De kan ses som excel-filer herunder.

Tabellerne indeholder data over:

  • hvor mange danskere, der har diagnosen diabetes (prævalens)
  • hvor mange nye tilfælde, der er blevet registreret i årets løb (incidens)
  • hvor mange diabetikere, der er døde (mortalitet).

Data er fordelt på køn, alder og udvikling over tid. Registret skelner ikke mellem type 1- og type 2-diabetes.

Det Nationale Diabetesregister bygger på data fra eksisterende registre, hhv. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, CPR-registeret og Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister.

Antal diabetikere (prævalens), 1996 – 2012

Antal diabetikere (prævalens) pr. 100.000, 1996 – 2012

Nye diabetikere (incidens), 1997 – 2012

Diabetikeres dødelighed i forhold til befolkningen, 1997 – 2012

Antal diabetikere (prævalens og incidens) fordelt på kommuner, 2007 – 2012

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes