MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetes i Danmark

 • 320.545 danskere har diabetes
 • 60.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes
 • 300.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes)
 • 1 ud af 18 danskere har diabetes
 • I gennemsnit får 79 danskere hver dag konstateret diabetes
 • Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år 
 • Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen

Antal diabetikere

I Danmark var 320.545 personer diagnosticeret med diabetes pr. 31. december 2012. Det svarer til godt 5,7 pct. af befolkningen og en fordobling af antallet af diabetikere på 10 år.1 I 2030 vil 430.000 danskere være diagnosticeret med type 2-diabetes. Der er ikke lavet en fremskrivning for type 1-diabetes.

Fordeling ift. diabetestype

 • Type 1-diabetes udgør ca. 10 pct.
 • Type 1½-diabetes udgør ca. 10 pct. (tælles ofte med under diabetes 2)
 • Type 2-diabetes udgør ca. 80 pct.

Kønsfordeling - totale antal med diabetes1

 • Kvinder udgør 49 pct. 
 • Mænd 51 pct.

Stigning i antal danskere diagnosticeret med diabetes på 10 år (2002-2012)

Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år (2002-2012).1

Det Nationale Diabetesregister deler ikke op diabetes 1, 2 og 1½. Tallene herunder er derfor udtryk for den samlede gruppe af personer med diagnosen diabetes.

Stigning 0-30 år

De fleste, der får diagnosen type 1-diabetes, er oftest under 30 år – her er en voldsom stigning.

Stigning over 30 år

Stigningen blandt antallet af personer over 30 år, der har fået diagnosen diabetes, er primært type 2-diabetikere (heraf ca. 10 pct. med type 1½-diabetes). Her er ligeledes en voldsom stigning. "Gammelmandssukkersyge" er dermed en misvisende betegnelse for type 2-diabetes, da de der rammes, bliver yngre og yngre.

Stigning på 10 år fra 2000 - 2012 i antal danskere diagnosticeret med diabetes1

0-9 år 20 pct. (560 => 670) (primært type 1)
10-19 år 79 pct. (1.707 => 3.058) (primært type 1)
20-29 år 19 pct. (4.428 => 5.248) (primært type 1)
30-39 år   21 pct. (10.286 => 12.403) (primært type 2)
40-49 år 75 pct. (17.236 => 30.181) (primært type 2)
50-59 år 62 pct. (32.850 => 53.359) (primært type 2)
60-69 år 140 pct. (36.737 => 88.207) (primært type 2)
70-79 år 104 pct. (35.059 => 71.455) (primært type 2)
80+ år 87 pct. (22.529 => 42.057) (primært type 2)

 

Nydiagnosticerede

Af Det Nationale Diabetesregister fremgår det, at der i 2012 blev diagnosticeret 26.057 nye diabetestilfælde i Danmark (incidens).1

Uopdaget diabetes

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser, at antallet af danskere, som har type 2-diabetes uden at vide det, er 60.000. Beregningerne bygger primært på tal fra det såkaldte GESUS-studie blandt 21.205 mennesker på Næstved-egnen mellem 2010 og 2014.

Beregningerne viser, at antallet med udiagnosticeret diabetes er 30 procent af antallet med diagnosticeret type 2-diabetes. De 60.000 bygger på den beregnede forekomst af type 2-diabetes i 2011.2

Prædiabetes (forstadiet til type 2-diabetes)

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser, at antallet af danskere, som har prædiabetes er 300.000. Beregningerne bygger primært på tal fra det såkaldte GESUS-studie blandt 21.205 mennesker på Næstved-egnen mellem 2010 og 2014.

Beregningerne viser, at antallet med prædiabetes er 150 procent af antallet med diagnosticeret type 2-diabetes. De 300.000 bygger på den beregnede forekomst af type 2-diabetes i 2011.2  

Arvelighed

Risikoen for at få type 1-diabetes er mellem to og fem procent, hvis en forælder har type 1-diabetes. Hvis begge forældre har type 1-diabetes, stiger risikoen for, at barnet udvikler type 1-diabetes til omkring 20 procent. Risikoen for, at en person, der ikke har diabetes i familien, udvikler type 1-diabetes, er til sammenligning 0,4 procent.
Læs mere om arvelighed og type 1-diabetes

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes er 40 %, hvis én forælder har type 2-diabetes og er 80 %, hvis begge forældre har sygdommen. Det er ikke dine gener alene, der bestemmer, om du får type 2-diabetes. Der er også forskellige miljøfaktorer, der spiller ind. Hvis ingen i din familie har type 2-diabetes, er risikoen for, at dupå et tidspunkt udvikler type 2-diabetes 10 %
Læs mere om arvelighed og type 2-diabetes

Dødelighed

Overdødeligheden var i 2012 på 49 pct. – i 1997 var den på 90 pct., hvilket betyder, at diabetikere i dag lever længere med deres sygdom.1

Der er dog markant kønsforskel. For kvinder med diabetes er overdødeligheden 40 pct., mens den for mænd med diabetes er 57 pct.1

Følgesygdomme

Diabetes kan give skader på bl.a. hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne. Det kaldes også følgesygdomme. Risikoen for at få følgesygdomme øges, jo dårligere blodsukkeret er reguleret. Følgesygdomme kan forringe livskvaliteten betydeligt.

 • Ca. en tredjedel af alle diabetikere har hjertekarsygdom (i den øvrige befolkning er det blot 14 pct.)3
 • 4,5 pct. har haft så alvorlige øjenkomplikationer, at øjnene er blevet laserbehandlet i perioden 1996-2008.3
 • 1,1 pct. har fået foretaget amputationer i perioden 1996-2008 - typisk som følge af nervesygdom og hjertekarsygdom.3
 • 35 procent har følgesygdomme på diagnosetidspunktet

Fremtidsprognoser

I 2030 vil omkring 430.000 danskere have type 2-diabetes. Det er et konservativt estimat, da der kun regnes med de, som har fået stillet en diagnose og ikke med de mange, som har diabetes uden at vide det.4 

Diabetes i kommunerne

Antallet af diabetikere er skævt fordelt i kommunerne – særligt belastede af diabetes er Sønderborg og Norddjurs – også selvom der korrigeres for, at der bor mange ældre i disse kommuner.3 

Diabetes og samfundsøkonomien

Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder kroner om året.

Den største udgift ligger på produktivitetstab på lidt over 13 milliarder kroner (41 procent), plejesektoren koster ca. 6,4 milliarder, behandlingen hos praktiserende læger og på hospitalerne koster 5,5 milliarder, mens medicinudgifterne er på lidt over 1 milliard.5

Diabetes kort fortalt

Vi har udarbejdet to tekster om diabetes. En helt kort og en, der er lidt længere. Du er velkommen til at benytte teksterne med Diabetsforeningen som kilde.

Gå til de korte tekster om diabetes 

Referencer 
1: Tal på diabetes 1996-2012, Statens Serum Institut, 2013.
2: Beregningerne er fremlagt af Steno Diabetes Center Copenhagen på den europæiske diabeteskonference, EASD, september 2017. Den videnskabelige artikel er endnu ikke offentliggjort.
3: Tal på diabetes i kommunerne, Statens Serum Institut, 2013.
4: Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030. Statens Institut for Folkesundhed, 2017.
5: C. Sortsø, A. Green, P. B. Jensen og M. Emneus (2015): Societal costs of diabetes mellitus in Denmark, Diabetic Medicine.
6: A. Gedebjerg, T.P. Almdal, K. Berencsi, J. Rungby m.fl. (2017): Prevalence of micro- and macrovascular diabetes complications at time of type 2 diabetes diagnosis and associated clinical characteristics: A cross-sectional baseline study of 6958 patients in the Danish DD2 cohort. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes