For Virksomheder

Din virksomhed kan støtte på flere måder

Der er flere forskellige muligheder for at indgå et samarbejde mellem din virksomhed og Diabetesforeningen.

Vælg den rette støttemulighed for din virksomhed:

  Vælg den rette støttemulighed for din virksomhed:
 • CSR- og erhvervspartnerskaber

  + -

  Virksomheder vinder på at samarbejde med en velgørende organisation. Kunderne ser i stigende grad på, om dem de handler med, ”giver noget tilbage” til samfundet.

  Et partnerskab med Diabetesforeningen styrker din virksomheds markedsposition og CSR-profil, samtidig med I støtter en god sag.

  • Vi tilbyder indhold, der styrker jeres relevans blandt kunderne.
  • Din virksomhed kan få Diabetesforeningens anbefaling.
  • Din virksomhed får adgang til vores råd, erfaring og viden.
  • Vi udformer partnerskabet, så det svarer til jeres ønsker og behov.
  • Jeres økonomiske støtte kan fx opbygges uden initial investering. I stedet er den båret af en performance-tankegang. I kan f.eks.  bidrage med en procentsats af omsætningen på udvalgte produkter, eller et kronebeløb pr. solgt vare, sælge vores opskriftsbøger eller støtte med et fast årligt beløb.

  Et samarbejde begynder med at definere, hvordan I kan være en del af løsningen fx på forebyggelsen af type 2-diabetes og kurser samt netværk til børn og unge med type 1-diabetes.

  Kan vi bidrage med content, der har værdi for jeres kunder?

  Diabetessagen berører en stor gruppe af jeres kunder – og vil i fremtiden berøre endnu flere, fordi sygdommen er i vækst – Statens Institut for Folkesundhed forventer at mindst 430.000 danskere har type 2-diabetes i 2030, og hver dag rammes et barn af type 1-diabetes.                              

  Diabetessagen giver din virksomhed mulighed for at differentiere sig og kommunikeret rigtig, er der her en unik mulighed.

 • Bliv medlemsfordelspartner

  + -

  Diabetesforeningen har ca. 90.000 medlemmer, der alle er almindelige danskere, med diabetes.
  Det påvirker deres liv og efterspørgsel, hvilket både fx GF Forsikring, Thiele, Loop Fitness, Alm. Brand, Nextory, OK Benzin samt REMA 1000 har indset.

  Vi arbejder på at indgå nye aftaler for at kunne tilbyde relevante produkter med rabat til vores medlemmer. I kan blive en del af vores medlemsfordelsprogram og få en skræddersyet aftale, som giver adgang til vores medlemmer, og som kan være en interessant kundegruppe for din virksomhed.

 • Erhvervspartner basis, plus eller plus ekstra

  + -

  Bliv erhvervspartner fra 2.500 kroner, ekskl. moms om året. Beløbet er fuldt fradragsberettiget. 10.000 kr. er f.eks. nok til at sende et barn på børnefamiliekursus.

  Som tak får din virksomhed:

  • Vi lægger jeres logo (evt. med link) på vores website under samarbejdspartnere.
  • I får vores støttelogo til brug på jeres egen hjemmeside og mailsignatur, så budskabet om jeres ansvarlighed spredes mest muligt.
  • I får adgang til Diabetesforeningens rådgivning, så I kan undgå, at jeres egne medarbejdere får type 2-diabetes.
  Erhvervspartner 2020

  Klik her for skemaet i stort format

 • Donation

  + -

  Med en donation er din virksomhed med til at sikre Diabetesforeningens arbejde fx for at børn med type 1-diabetes kan få et godt liv med diabetes, og en fremtid uden. Donationer er en af grundstenene for vores arbejde, og når der ikke nødvendigvis er en modydelse, er donationen fradragsberettiget.

Din virksomhed kan trække støtten fra i skat

Fradragsregler for virksomheder

Gaver er fradragsberettiget op til 16.600 kr. pr. år (2020) ifølge Ligningsloven § 8A. Indberetning er en betingelse for fradrag.

Erhvervspartnerskab og øvrige bidrag fra virksomheder

Din virksomhed har som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift, når der i forbindelse med et sponsorat indgår et element af reklameydelse.

Det er op til din virksomhed at bedømme, evt. i samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (f.eks. reklameudgift) ifølge Statsskattelovens § 6.

Støtte Logo 2021

Vis din virksomheds engagement

Vores støttelogo, som alle vores partner har lov til at bruge, viser jeres engagement for diabetessagen og kan bruges på din virksomheds hjemmeside og e-mailsignatur. På den måde får I kommunikeret jeres indsats bredest muligt.

To kvinder smiler

Oplysning

I dag har mindst 280.000 danskere diabetes. Sygdommen er kronisk og kan medføre fx alvorlige hjerte-kar-sygdomme, blindhed, nyresvigt og amputation. 

 • For 100 kr. kan vi give individuel rådgivning om kost, motion eller sociale rettigheder
 • For 200 kr. kan vi oplyse 100 danskere om deres risiko for at få diabetes, og sende dem med den højeste risiko til lægen
Læge taler med patient, griner

Støt forskning i diabetes

Hvert år støtter Diabetesforeningen forskning i diabetes gennem legater til forskere. Diabetesforeningen støtter yngre forskere, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes, bedre behandling eller til forebyggelse af diabetes.

Risikotest Hovedbanens Apotek Kbh

Støt oplysning og forebyggelse

Hvert år gennemfører vi forebyggelses- og oplysningskampagner rundt om i landet. Formålet er at bremse den hastige vækst i antallet af mennesker, der går rundt med type 2-diabetes uden at vide det.

Ring Til Rådgiverne

Støt rådgivningen

Hver dag rådgiver vi mennesker med diabetes og deres pårørende, som har spørgsmål til mad, motion, sex, psykiske eller juridiske problemstillinger.

Skolebarn

Støt børnefamilie-kurser

Det er en stor omvæltning for hele familien og det enkelte barn, når type 1-diabetes rammer et barn i familien. For mange familier bliver hverdagen i højere grad skemalagt og struktureret, og der er stor fokus på blodsukkermåling, insulin og kulhydrattælling – hver dag, døgnet rundt.

Der er stor efterspørgsel på børnefamilie-kurser, og hvert år sender vi omkring 700 børnefamilier på et 2-dagskursus.

Mor Og Barn

Børn med type 1-diabetes

”Mit barn har diabetes og fortjener en god fremtid”

Type 1-diabetes rammer tilfældigt og kan hverken forebygges eller helbredes. Videnskaben kan endnu ikke forklare hvorfor. Børnene har et stort behov for hjælp. Blandt andet de unikke kurser, der ruster børnene og deres familier til en hverdag med insulinindsprøjtninger og talrige målinger af blodsukkeret – nat og dag resten af livet.

Diabetes Medlemsblad Juni 2020

Annoncér i medlemsbladet "Diabetes"

Diabetesforeningens medlemsblad "Diabetes" udkommer 4 gange om året. Bladet kommer i et oplag på ca. 86.500 og modtages af foreningens medlemmer, praktiserende læger, hospitaler, apoteker og biblioteker.

Medlemsbladet har blandt andet som mål at sikre læserne indsigt i den nyeste forskning inden for diabetes samt inspirere til en sund livsstil med fokus på kost og motion.

Bladet afspejler de livsvilkår, som mennesker med diabetes lever under og henvender sig både til personer med diabetes, pårørende, behandlere og politikere.

Diabetes Behandler December 2020

Annoncér i behandlerbladet "Diabetes - Behandler"

Behandlerbladet udkommer 2 gange årligt i juni og december i et oplag på 7.300. Bladet henvender sig til behandlere og andre, der beskæftiger sig professionelt med diabetes - praktiserende læger og læger, sygeplejersker og diætister på de regionale diabetesambulatorier samt hospitalslæger og forskere.

Vores etiske retningslinjer for samarbejder

  Vores etiske retningslinjer for samarbejder
 • Uafhængighed

  + -

  1.Diabetesforeningen er i sit virke uafhængig af kommercielle interesser og synspunkter, der afspejler erhvervsvirksomheders interesser.

  Støtte fra medicinal- og medicoindustrien overstiger ikke fem procent flere år i træk - det gælder både direkte og indirekte støtte, jf. Danske Patienters retningslinjer.

  2. Diabetesforeningen sikrer sig ved ethvert samarbejde med alle partnere uafhængighed, så disse ikke får indflydelse på foreningens arbejde.

  3. Diabetesforeningen modtager ikke støtte fra virksomheder, der er øremærket til individuel uddannelse/konferencedeltagelse med mindre særlige betingelser, er opfyldt.
  Foreningen kan f.eks. sende en deltager på konference betalt af en virksomhed, hvis konferencens sigte ene og alene er fagligt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt. I forbindelse med konferencer er det kun tilladt at deltage i middage, udflugter e.l., der er betalt af arrangøren/virksomheden, hvis det er en del af konferencens fælles-program og ikke kan sidestilles med personlig honorering.

  4. Ansatte i Diabetesforeningen må ikke modtage nogen form for personlig honorering fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesser.

  5. Frivillige i Diabetesforeningen kan få dækket befordrings-, rejse- og telefonudgifter i henhold til gældende bekendtgørelse på området - samt modtage lejlighedsgaver fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesse i henhold til gældende skatteregler.

 • Åbenhed og gennemsigtighed

  + -

  6. Diabetesforeningen arbejder med fuld åbenhed og gennemsigtighed omkring samarbejdet med eksterne partnere. Derfor vil det fremgå af Diabetesforeningens hjemmeside, hvor stor en procentdel (max 5%), som Diabetesforeningen modtager årligt i støtte fra medicinal- og medicovirksomheder.

  7. Der skal desuden for ethvert samarbejde med en kommerciel partner udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale, der klart redegør for arten og omfanget af samarbejdet samt for, hvordan samarbejdet understøtter Diabetesforeningens vedtægtsbestemte formål, vedtagne strategier og handlingsplaner.

  Samarbejdsaftalerne underskrives af begge parter. Samarbejdspartnere offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 • Respekt for faglige anbefalinger og retningslinjer

  + -

  8. Det står Diabetesforeningen frit for at vælge samarbejdspartnere, der kan være med til at forøge foreningens muligheder for aktiviteter, der understøtter foreningens formålsparagraf og vedtagne strategier, med særlig hensyntagen til den potentielle samarbejdspartners moralske og etiske regelsæt.

  Eksempelvis indgår Diabetesforeningen ikke aftaler med virksomheder, der producerer tobak, alkohol, sukkersøde sodavand og fastfood eller virksomheder, der udbyder produkter på vilkår, der adskiller sig fra moralsk acceptable markedsvilkår. Det gælder også virksomheder, der udelukkende handler med kviklån.

Kim Thines

Kontakt Kim Thines, Erhvervsansvarlig, Partnerskaber & CSR

Direkte nummer: 63 12 90 82

Mobilnummer: 41 91 88 29

Send en mail til: kim@diabetes.dk

Søren Biune

Kontakt Søren Biune, Forretningschef - Marketing & Fundraising

Direkte nummer: 63 12 90 73

Mobilnummer: 41 91 88 45

Eller send en mail til: sb@diabetes.dk