Syn

Diabetisk øjensygdom - retinopati

Diabetisk øjensygdom (retinopati) skader øjets blodkar. Det kan give nedsat syn og i sjældne tilfælde blindhed.

Når du har diabetisk øjensygdom (retinopati), kommer der forsnævringer i øjets blodkar. Det kan give nedsat blodforsyning og blødninger på øjets nethinde. Risikoen stiger i takt med, at du har haft diabetes i en årrække. Efter 25 år med diabetes vil de fleste have større eller mindre forandringer i nethindens små blodkar.

Hvilke skader kan retinopati give?

Nedsat blodforsyning og blødninger på øjets nethinde kan nedsætte dit syn, og i værste fald kan du blive blind. Derudover har du, på grund af din diabetes, øget risiko for at få grå stær. Risikoen for øjensygdom er dog langt mindre end for 15-20 år siden, fordi de fleste, der har diabetes, har velreguleret blodsukker og blodtryk. Samtidig bliver forandringer i øjet opdaget i tide, så de kan blive behandlet.

Fakta

Kontakt øjenlægen, hvis:

Dit syn pludselig bliver sløret og uklart
- det kan være en større blødning, som kræver undersøgelse med det samme

Du oplever skygger eller fornemmelse af et gardin
- det kan være store blødninger eller nethindeløsning, som kræver undersøgelse med det samme

Nyttig viden om blodsukker og øjne

 • Højt blodsukker og blodtryk kan give ændringer i dine øjne såsom væskeansamlinger i nethinden og blodkar, der er skrøbelige og har risiko for at briste.
 • Hvis dit blodsukker i en periode er for højt, kan der komme midlertidige ændringer af dit syn.
 • Hvis dit blodsukker har været for højt i lang tid, og der er kommet forandringer i dine øjne, så skal du aftale med lægen, hvordan dit blodsukker bliver sænket langsomt. Et hurtigt fald i blodsukkeret kan nemlig skade dine øjne.
 • Ved at sænke dit blodsukker og blodtryk kan du forebygge tab af synet.
 • Bruger du briller, kan forhøjet blodsukker betyde, at styrken i glasset – i løbet af få timer eller dage – pludselig ikke passer. Dine synsforstyrrelser kan forsvinde, når dit blodsukker igen er blevet normalt, så vent med at købe nye briller, til din diabetes har været velreguleret i mindst en måned.
Ojne

Det kan du selv gøre

Sådan kan du forebygge diabetisk øjensygdom

 • Først og fremmest skal du være omhyggelig med at måle dit blodsukker og dosere din insulin præcist.
 • Test løbende dit syn. Brug f.eks. et vejskilt, som du jævnligt kommer forbi. Prøv skiftevis at holde en hånd for venstre og højre øje og læg mærke til, om det, du ser, ændrer sig eller bliver utydeligt.
 • Gå til de regelmæssige kontroller af din diabetes, og gå til tjek hos øjenlægen. Så bliver eventuelle forandringer i dine øjne opdaget i tide, for husk: Du kan ikke nødvendigvis mærke, hvis der kommer forandringer, der kræver behandling.

Brug din øjenlæge

 • Få tjekket dine øjne regelmæssigt. Hvis din diabetes er velreguleret, er ét årligt tjek nok.
 • Spørg øjenlægen, om ét årligt tjek er det rigtige for dig, eller om det er en fordel for dig at komme oftere.
 • Hvis din diabetes ikke er velreguleret, eller du har tidlige tegn på forandringer i øjnene, så anbefaler øjenlægen givetvis, at du kommer til tjek med kortere interval.
 • Øjenlægen kan se forandringer, der kan påvirke dit syn, selvom du endnu ikke selv har mærket noget.
Hjerte

Gå til kontrol én gang om året, fordi:

Næsten alle med diabetes udvikler over tid forandringer i nethinden

Små forandringer kan du få behandlet, hvis de bliver opdaget i tide

Skader på nethinden kan blive behandlet med medicin eller laser

Vi er her for at hjælpe

Er du bekymret?

Vi er her for at hjælpe

Tal med Diabetesrådgiverne om, hvordan du passer godt på din krop.