MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Ny national handlingsplan for diabetes

14. november 2017 Tilbage

Mere støtte til børn og unge med type 1-diabetes og tidligere opsporing af type 2-diabetes. Det er nogle af elementerne i den nye nationale handlingsplan for diabetes. Glædeligt og helt nødvendigt med en klar plan for bedre diabetesbehandling og forebyggelse, mener Diabetesforeningen.

Et bredt flertal i Folketinget sætter mere tryk på kampen mod diabetes og styrker indsatsen for de flere hundrede tusinde danskere, der allerede er ramt af diabetes. Partierne bag satspuljen - alle Folketingets partier minus Enhedslisten - afsætter nu 65 millioner kroner over de kommende tre år til en bedre indsats på diabetesområdet.

Henrik Nedergaard glæder sig over, at politikerne har lyttet til Diabetesforeningen og kommer med den helt nødvendige handlingsplan.

Det er meget glædeligt, at et meget bredt flertal i Folketinget prioriterer diabetes, mener Diabetesforeningen:

- Det er en god dag for alle med diabetes i Danmark med den meget brede opbakning til en bedre indsats på diabetesområdet. Vi står midt i en gigantisk udfordring, og vi er meget glade for, at politikerne har lyttet til Diabetesforeningen og nu tager nogle helt nødvendige skridt til at gøre det bedre for de mange danskere med diabetes og deres familier. Det er der behov for, siger administrerende direktør i Diabetesforeningen, Henrik Nedergaard.

Han noterer sig, at de 12 konkrete initiativer i handlingsplanen netop forholder sig til mange af Diabetesforeningens mærkesager, og Diabetesforeningen har sammen med Sundhedsstyrelsen holdt en workshop, hvor patienter og pårørende har kunnet komme med konkrete input til handlingsplanens indhold:

- Det viser, at det har nyttet, at Diabetesforeningen har gjort en stor indsats for at bringe de emner, der betyder noget for mennesker med diabetes, frem i processen. Man har lyttet til os som patienternes stemme, siger Henrik Nedergaard. 

Enorm gevinst

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) understreger, at der er store muligheder i at give mennesker med diabetes en bedre støtte og behandling:

- Hvis vi giver den bedst mulige diabetesbehandling til flest mulige mennesker, er gevinsten enorm. Både for den enkelte patient og familien omkring, men også for samfundet. Med den nationale diabeteshandlingsplan tager vi livtag med de udfordringer, vi står overfor i dag, især når det handler om at forebygge og opdage diabetes tidligere. Men også ved at støtte børn og unge med sygdommen endnu mere, bl.a. med en lige adgang til glukosemålere. Behandlingen skal også indrettes efter den enkelte patient, så vi gør op med den sociale og geografiske ulighed på diabetesområdet, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Handlingsplanen sætter rammer for en forstærket indsats for alle med diabetes, og også en mere konsekvent indsats for at finde de omkring 60.000 mennesker, der allerede har type 2-diabetes uden at vide det.

Find diabetes i tide

Det er absolut nødvendigt at samfundet gør en større indsats for at finde mennesker med type 2-diabetes tidligere, så de kan komme i behandling og dermed få bedre chancer for at undgå alvorlige følgesygdomme som nyresvigt, blindhed, hjertesygdom og seksuelle problemer:

- Vi glæder os særligt over en styrket indsats for tidlig opsporing. Vi ved fra store videnskabelige studier, at det nytter, hvis vi bliver langt bedre til at finde mennesker med type 2-diabetes i risikogrupper. Nu ser vi frem til, at Sundhedsstyrelsen sammen med kommuner og praktiserende læger får sat de konkrete initiativer i gang, siger Henrik Nedergaard.

Handlingsplanens fire pejlemærker

  • At færre udvikler type 2-diabetes i fremtiden
  • At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom
  • At flere patienter har en velreguleret diabetes
  • Et mere sammenhængende forløb for diabetespatienter

Han peger på, at Danmark om kun 12 år forventes at have 430.000 danskere med diagnosen type 2-diabetes:

- Derfor er det godt, at vi med planen får en samlet tilgang til diabetesområdet fra forebyggelse over opsporing til behandling. De flere hundrede tusinde danskere med diabetes har stærkt brug for, at ministeriet holder fast i tøjlerne og sikrer, at kommuner, regioner, sygehuse og almen praksis trækker i samme retning. Det giver planen en god ramme for, som vi vil holde parterne fast på, så alle med diabetes får den bedre større og behandling, de har krav på, siger Henrik Nedergaard.

Bedre forhold for børn og unge

Handlingsplanen peger på fire indsatsområder med i alt 12 forskellige initiativer, som partierne bag aftalen har afsat penge til. Palletten af initiativer sikrer, at alle med diabetes uanset type, alder og bopæl vil kunne mærke de forbedringer, som planen indeholder.

Det gælder blandt andet børn og unge med type 1-diabetes og deres familier, der kan se frem til mere støtte og rådgivning, bedre overgange mellem børne- og voksenambulatorierne på sygehusene og nemmere adgang til teknologi som glukosesensorer og insulinpumper:

- Det er en klar forbedring for de familier, der får deres hverdag kastet op i luften, når et barn får diabetes. Diabetesforeningen glæder sig til at komme til at bidrage med vores viden og nære kontakt til familierne, så vi kan sikre, at de kan få den nødvendige hjælp til et godt liv med diabetes, siger Henrik Nedergaard.

Nem adgang til teknologi

Diabetesforeningen glæder sig over, at handlingsplanen også går et stykke for at løse op for den helt urimelige kassetænkning, som mennesker med diabetes har oplevet i forhold til moderne diabetesteknologi. I hvert fald understreger handlingsplanen, at børn og unge skal kunne få den såkaldte flash glukosemåling bevilget af regionerne, hvis det er relevant:

- Det er godt, at ministeren går noget for at løsne den urimelige situation, hvor adgangen til teknologi spærres af kassetænkning mellem kommuner og regioner. Men vi skal også have en løsning for diabetikere over 18 år, siger Henrik Nedergaard.

Diabetesforeningen er klar til at bidrage til, at de pejlemærker, der er opsat i handlingsplanen over de kommende år udmøntes til konkrete mål, så alle med diabetes vil mærke en forbedring.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Sådan bruges de 65 millioner kroner i handlingsplanen

De 12 konkrete initiativer i den nationale diabeteshandlingsplan, som skal implementeres 2018-2020:

1: Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen - 1,5 mio. kr.

2: Tidligere opsporing af personer med type 2-diabetes - 2,5 mio. kr.

3: Målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper - 8 mio. kr.

4: Sunde fødevarer til mennesker med diabetes - 1 mio. kr.

5: Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet - 1,5 mio. kr.

6: Ung med diabetes - udbygning af eksisterende tiltag

7: Adgang til behandlingsredskaber - 15 mio. kr.

8: Mere individuelle behandlingsforløb - 8 mio. kr.

9: Styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter - 14,5 mio. kr.

10: ”Samme dag under samme tag” - 1 mio. kr.

11: Al viden ét sted - 1,5 mio. kr.

12: Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer - 10,5 mio. kr. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes