Generalforsamling 2 (1)

Generalforsamling 2024 - Brøndby-Glostrup

Kære medlem.

Nu er det igen tid for den årlige generalforsamling i Diabetesforeningen  Brøndby – Glostrup lokalforening,                                                                                                                                                       

Du inviteres derfor til vores generalforsamling onsdag d. 14. 2. 2024 kl. 19:00-21:00 i Solkrogen på Sydvestvej i Glostrup (tæt på Glostrup station).                                                                                                                              

Kom og hør, hvad der er sket i årets løb, og hvad vi tænker, der skal ske i det kommende år. Gode ideer er altid velkomne og der er altid brug for ekstra hænder til forskellige ting. Du bestemmer selv, hvor meget du vil engagere dig.

Vi serverer kaffe/te med hjemmebagte boller.

Dagsorden.

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Godkendelse af regnskab 2023.

4.      Behandling af indkomne forslag. Disse skal foreligge skriftligt senest d. 6. 2. 2024.

5.      Fremlæggelse af aktiviteter og budget.

6.      Valg til bestyrelsen: Formand Tina Bønding Engbjerg modtager genvalg                                    Bestyrelsesmedlem Kurt Engbjerg modtager genvalg,                                                                                    desuden  ønskes 1-2 medlemmer mere i bestyrelsen, valgperiode 2 år.

7.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, valgperiode 1 år: Pia Jensen modtager genvalg.

8.      Valg af kritisk revisor: Jonna Hansen modtager genvalg.

9.      Evt.

Evt. forslag til generalforsamlingen sendes til kasserer Agnete Lindow på mail                                         Broendby-glostrup-kasserer@diabetes.dk

                                         Vi glæder os til at se dig! Venlig hilsen

                      Tina B. Engbjerg, formand  og Agnete Lindow, kasserer                                                   Diabetesforeningen, Brøndby– Glostrup lokalforening.

Har du spørgsmål, så ring til Agnete Lindow, tlf. 30 56 51 20

                                                   Tina B. Engbjerg tlf. 50 45 99 89

Begivenhed

Sted

Glostrup Region Hovedstaden

Solkrogen på Sydvestvej i Glostrup (tæt på Glostrup station).